TransLiteral Foundation

हाय or हा

Villages, Zillás, Maháls. Twice or thrice indeed we find an instance of its attachment to an ordinary noun; as गुजारतहाय.

Related Words

हाय   हा   चोराची हाय, वाटे वयलो खाय   हा सूर्य हा जयद्रथ   हाय-हाय खाणें-घेणें   घेणें दोषाचा अनुभव, हा मूर्खाचा स्‍वभाव   हा ण   हर्ष काल हा पाप काल असतो   हाय or हा   हाय दोस   हाय दोस-दोस्त धुला-दुल्ला   मनुष्य हा संवादित्वाचा भुकेलेला असतो   संकटकाल हा मित्रत्वाची कसोटी आहे   हाय घालणें   कायदा हा गाढव आहे   आत्महित हा धर्म, आत्मनाश हा अधर्म   हा-हा मी का तो मी   हा हात मोडला तर काई हा हातु मोडावा   कलहवृद्धि न करावी हा थोरांचा संप्रदाय आहे   नाक गेल्यावर काय, माझा चवरी गोंडा हाय   हाय खाणे   हाय पतकरणें-मोकलणें   हाय सोडणें-देणें-घालणें   दुधाचे घागरीं मद्याचा हा बुद। पडिलिया शुद्ध नव्हे मग॥   अग्नि हा चांगला चाकर पण वाईट धनी आहे   हा हू   भाजलेला मुलगा हा अग्नीस भीत असतो   सार्वजनिक-सार्वजनिक त्रास हा मनुष्याला जवळ आणतो   अंधार हा चोरास पथ्य   झाले बहु, होतिल बहु, आहेतहि बहु, परंतु यासम हा।   सुसंगत-सुसंगति हा गाढवाचा सद्‍गुण   सकळ यातीमध्यें ठक हा सोनार   अंगारा धुपारा हा सारा मायेचा पसारा   मूर्खापुढें वाचली गीता, हा अध्याय कोणता?   समिधा फुलें दुरवा, हा ब्राह्मणाचा ठेवा   इंगळ हातीं धरवेल पण हा हातीं धरवणार नाही   उपास तापास बरा, नको हा संसाराचा पसारा   विलो तो भिलो हा?   हा रामपहारा आहे   निद्रेचा भंग हा प्रकृतीला रोग   हा घोडा आणि हें मैदान   मूर्ख हा कचितच उपदेशाचा स्वीकार करतो   मेलेल्याला मारणें हा मूर्खपणा आहे   उपकार करावा हा धर्म, कोणाचा न घ्यावा तो उत्तम   हा दाम हें काम   नेहमींचा पाहुणा हा तिसर्‍या दिवशीं दिवाणा   अनाथावर कृपा करावी हा मार्ग सोपा   विधि-विधि चुकल्याविण नियम करी, मनुष्य हा चुकांची शिदोरी   संकटकाल हा वाईटाचें घर आहे   मृत्यु हा पक्षपाती नाहीं   अजूण or न   अटकाव or वा   असुख or असूख   कोरवाण or न   घावन or ना   चिकणा or ना   ठायदुगण or न   तिटकण or न   तिरकोण or न   दांडकपण or दांडगपण   पंथी or पंथोली   पायथण or न   विजणा or ना   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

लटू

 • वि. अज्ञानी . करि उदार कथा भलता लटू । - वामन वामनचरित्र ४ . [ सं . लट ] 
RANDOM WORD

Word Search


Input language:

Did you know?

घर के मंदिर में कौनसी बातों का ध्यान रखना चाहिये?
Category : Hindu - Puja Vidhi
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Status

 • Meanings in Dictionary: 717,450
 • Total Pages: 47,439
 • Dictionaries: 46
 • Hindi Pages: 4,555
 • Words in Dictionary: 325,879
 • Marathi Pages: 28,417
 • Tags: 2,707
 • English Pages: 234
 • Sanskrit Pages: 14,232
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.