Dictionaries | References

हात लावणें, हातभर लावणें

मदत करणें.

Related Words

हात लावणें, हातभर लावणें   माग-माग काढणें-लावणें   बत्ती लावणें   जीव लावणें   पुराण-पुराण काढणें-चालविणें-मांडणें-लावणें-सोडणें   लाकडास भाकड जोडणें-लावणें   वरण-वरण लावणें   काडीनें औषध लावणें   पायापुढें दोनच हात पाहणें   डोळ्यांस पाणी लावणें   देवावर हात ठेवणें   लावणें   किसका हात चले, किसकी जबान चले   हात लावणें, हातभर लावणें   दुमाल्यास लावणें   वाडूक नज जाल्यारि हात उष्टो   संवयेचो हात तॉंणा वता   कांडेंपेरें लावणें   कानास खडा-डी लावणें   उरावर हात ठेवून सांगणें-बोलणें   घरांत सात हात वेळू फिरतो   बिछू-बिछूका मंतर ना ज्याने, सांपके बिलमें हात डाले   (चुलीस) अक्षत लावणें   (मुलगा-मूल)पाटीवर घालणें, बसविणें, लावणें   कंठास लावणें   कुल्‍याला पाय लावणें   वाटाण्याच्या अक्षता लावणें   हात (ता-तो) फळी   हात मारणें   दंडाला माती लावणें   बगाड-बगाड घेणें-लावणें   अक्षता लावणें   अटकेवर झेंडा लावणें   अंडास लोणी लावणें   आ0 लावणें   आकाशाला झेंडे लावणें   आधारास लावणें   एक एक बात, नऊ नऊ हात   एका देवळांतले तेल चोरून दुसर्‍या देवळांत दिवा लावणें   कटास हात लावणें   कंठास लावणें   कंठास हात लावणें   करडा हात   कुल्‍याला पाय लावणें   कांडेंपेरें लावणें   काडीनें औषध लावणें   कानास खडा-डी लावणें   कार्यास लावणें   कासे-कासेस लावणें   कोटिध्वज उभारणें-लावणें   खंडी लावणें   खार लावणें   गादीला पाय लावणें   घरास आग लावणें   घोडीला घोडा लावणें   चार गोष्‍टी लावणें-करणें   छातीवर माती लावणें   जीव लावणें   टप्पे लावणें   ठाव लावणें   ठिकाणी आणणें-लावणें   डोक्‍याला) तुरा लावणें   डोळ्यांना पदर लावणें   डोळ्यांस पाणी लावणें   तगी लावणें   तेजीमंदी लावणें   तिरफटून लावणें   तोंडी लावणें   दट्टथा लावणें   दैवानें उचल करणें-यारी देणें-हात देणें   दाढीला हात लावणें   दांतीं तृण धरायला लावणें   दावा लावणें   दाहाचा हात   दिवसा मशाल लावणें   दिवसां मशाल लावणें   दोरा-दोरा लावणें   धटास लावणें   ध्वजा लावणें   नमन करणें-लावणें   नरकीं धजा-ध्वजा लावणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.