Dictionaries | References

हात फिरे, तेथें लक्ष्मी ठरे-फिरे

ज्या घरीं केरकचरा काढून स्वच्छता ठेविली जाते त्या घराला शोभा प्राप्त होते.
उद्योगी मनुष्याची भरभराट होते. पुढें पहा.

Related Words

हात फिरे, तेथें लक्ष्मी ठरे-फिरे   लक्ष्मी   पायापुढें दोनच हात पाहणें   देवावर हात ठेवणें   सलामीचा हात   किसका हात चले, किसकी जबान चले   बडयाचें बडें, तेथें काय सुंठीचें कुडें   जेथें मनुष्‍य तेथें द्रव्य, द्रव्य तेथें लक्ष्मी, लक्ष्मी तेथें परमानंद   वाडूक नज जाल्यारि हात उष्टो   संवयेचो हात तॉंणा वता   हात चढणें   हात दाखवून अवलक्षण करणें-चिंतणें   उरावर हात ठेवून सांगणें-बोलणें   घरांत सात हात वेळू फिरतो   बिछू-बिछूका मंतर ना ज्याने, सांपके बिलमें हात डाले   बिधरी-बिधरी तण तर शेतकरी फिरे वणवण   हात (ता-तो) फळी   हात मारणें   द्रव्याचा उपभोग घेत नाहीं, त्यास लक्ष्मी शोभत नाहीं   बुवा तेथें बाया आणि ब्रह्म तेथें माया   ऊन पाण्यानें हात भाजतील म्हणोन काय आग लागेल?   खाल्‍लें पिल्‍लें, ढुंगणाला हात पुसले   तुझोच भोपळो, तुझोच भात, निमताक लावतंय माझो हात   हात कापून देणें   हात फिरणें   हात बाटवावा परंतु हाड बाटवूं नये   हातावर हात मारुन पळून जाणें   अक्कल बडी कां लक्ष्मी (म्हैस) बडी   जेथे अधिक ज्ञान तेथें धर्म कमी   जेथे बुद्धीचे बळ, तेथें इच्छा नमून राहे   जेथें बसे जांभूळवाही, तेथें तन उठूं न पाही   इंगा फिरे, मुंगा जिरे   फिरे तो चरे   पोटीं कस्तूरी, वासासाठीं फिरे भिरीभिरी   बसे तो फसे, फिरे तो चरे   एक ठेंचनें न फिरे, तर दुसराहि पाय चिरे   एका ठेचेनें न फिरे, तर दूसराहि पाय चिरे   गाढवाला दिला मान, फिरे रानोमाळ   घार फिरे आकाशी, तिचे चित्त (लक्ष्य) पिलापाशीं   जेथे केरसुणी फिरे, तेथें लक्ष्मी ठरे   जेथे फिरे केरसुणी, तेथें वावरे लक्ष्मी   फिरे तो रानोमाळ, येतो चोरीचा आळ   फौज फिरे, कर्ज नुरे (फिटे)   बिधरी-बिधरी तण तर शेतकरी फिरे वणवण   हद-हद न चुके सो नगर फिरे   हात फिरे तेथें लक्ष्मी फिरे व तोंड फिरे तेथें अवदसा फिरे   अंतरंग लक्ष्मी   इंगा फिरे, मुंगा जिरे   एक एक बात, नऊ नऊ हात   एक ठेंचनें न फिरे, तर दुसराहि पाय चिरे   एका ठेचेनें न फिरे, तर दूसराहि पाय चिरे   ऐरावती लक्ष्मी   करडा हात   गतश्री-संपत्ति-लक्ष्मी   गाढवाला दिला मान, फिरे रानोमाळ   घार फिरे आकाशी, तिचे चित्त (लक्ष्य) पिलापाशीं   जेथे केरसुणी फिरे, तेथें लक्ष्मी ठरे   जेथें तेथें   जेथे फिरे केरसुणी, तेथें वावरे लक्ष्मी   तेथें   दैवानें उचल करणें-यारी देणें-हात देणें   दाहाचा हात   पानांत-पानावर भात, जानव्याला हात   पोटीं कस्तूरी, वासासाठीं फिरे भिरीभिरी   फिरे तो चरे   फिरे तो रानोमाळ, येतो चोरीचा आळ   फौज फिरे, कर्ज नुरे (फिटे)   बसे तो फसे, फिरे तो चरे   बिधरी-बिधरी तण तर शेतकरी फिरे वणवण   बोंबलणें-बोंबलता हात   मुढ्ढ्याचा हात   मुंढा हात   लक्ष्मी   लक्ष्मी II.   लक्ष्मी III.   वाताहत-हात   सलामीचा हात   हद-हद न चुके सो नगर फिरे   हात टाकणें   हात फिरे तेथें लक्ष्मी फिरे व तोंड फिरे तेथें अवदसा फिरे   हातांत हात देणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.