Dictionaries | References

हात उगारणें-उचलणें

मारावयास प्रवृत्त होणें.

Related Words

हात उगारणें-उचलणें   उचलणें   हात वळणें   हात चालणें   वाहत्‍या गंगेत हात धुणें   करडा हात करणें   कोणाचे तोंड चालतें, कोणाचा हात चालतो   गुडघ्‍यावर हात देणें-येणें   मुळाशीं हात घालणें   हात चोळणें   आठ हात लांकूड, नऊ हात ढलपी   ज्‍याचा हात मोडेल, त्‍याच्या गळ्यात पडेल   माझे हात का कोकणांत गेले?   व्हावचें-व्हावंचा न्हयींतु हात धुंवचें   हात उगारणें-उचलणें   हात धरुन काढून लावणें   अंधके हात बटेर   ढुंगणास हात पोचणें   हात दाखवून अवलक्षण करणें-चिंतणें   ज्‍याचा हात खालीं, त्‍याच्या सुरकुत्‍या गालीं   छातीला हात लावून म्‍हणणें-सांगणें   बिर्‍हाड उचलणें   आपला हात जगन्नाथ   कपाळावर (कपाळाला, कपाळीं) हात मारणें-लावणें   कंठास हात लावणें   देवाक हात, गुरवाक भात   भंवई-भंवई उचलणें   वरच्यास हात, खालच्यास लाथ   हातास हात मिळणें   वाघास मारता हात आणि पाळता हात, हे दोन्ही सारखेच   हात हात ताजीम आणि पसा पसा रामराम   उरापोटावर उचलणें   एक एक बात, नऊ नऊ हात   करडा हात   गंगाजळी उचलणें   (घोड्याच्या) अनीना उचलणें   टांग उचलणें   डोळे उगारणें   तुळस उचलणें   दैवानें उचल करणें-यारी देणें-हात देणें   दाहाचा हात   पानांत-पानावर भात, जानव्याला हात   पाय उचलणें   बोंबलणें-बोंबलता हात   मुढ्ढ्याचा हात   मुंढा हात   मोळी-मोळी उचलणें   वाताहत-हात   सलामीचा हात   हात टाकणें   हातांत हात देणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.