TransLiteral Foundation

हातोडा-हातोडयाचा घाव पडला म्हणजे कांचेचा चुरा होतो पण हिरा ऐरणींत शिरतो

सामान्य माणूस मारानें, धाकानें वंगतो पण जबरदस्त दाद देत नसतो. -चित्रमयजगत्. मार्च १९४२.

Related Words

हातोडा-हातोडयाचा घाव पडला म्हणजे कांचेचा चुरा होतो पण हिरा ऐरणींत शिरतो   टांकीचे घाव सोसावे तेव्हां देवपणास यावें   इंगा फिरला म्हणजे सर्व समजते   ओवा म्हणतो मी आहे गुणी, पण माझ्यावर पितात पाणी   माणसाचा येवा बरा पण जावा खोटा   एक घाव दोन तुकडे, काम करावें रोकडें   गांडीवर घाव घेणें   रुंड-एक घाव आणि दोन रुंडें (तुकडे)   झाड पाहून घाव, मनुष्‍य पाहून शब्‍द   गांवचा दिवाळखोर, पण परगांवचा सावकार   शहाण्याचे खावे जोडे पण मूर्खाचे खाऊं नये पेढे   सांगतां येतें पण करवत नाहीं   आहे रतन, पण पाहिजे जतन   दूध देखलें पण बडगा देखला नाहीं   पुरवली मीठ भाकरी, पण दुसर्‍याची नको चाकरी   शिष्य-शिष्य पडला, गुरु अडला   खिळे खातांना गोड वाटतात, पण हगतांना समजेल   गुलाबाला वास, पण कांटे शरीरास   पोटचें द्यावें पण पाठचें देऊं नये   कुणबी दिवाळीस शहाणा होतो   एक ढेंकूण चावतो, शंभरांचा काळ होतो   आमचे घरी येऊं नका, आपले घरी जेऊं नका, उपाशी पण राहूं नका   सुकुमार बिबी आणि चाबका जोगी, चाबुक तुटला पण वळ नाहीं उठला   मन पादशाही पण दैव गांडू   माणूस फिरलें तर फिरलें पण घराचें वासेहि फिरले   काळ आला होता पण वेळ आली नव्हती   हिरा हिंग   प्राणावर आलें होतें पण शेपटावर-बोटावर निभावलें गेलें   उखळांत घातला तर सात घाव चुकवील   पोट भरलें म्हणजे उंबर कडू   ज्‍याला नाहीं अबरू, तो पडला गबरू   शहाण्याचा व्हावें चाकर पण मूर्खाचा होऊं नये धनी   पवळ्याजवळ (शेजारीं) ढवळा बांधला वाण नाहीं पण गुण लागला   कांही नसो पण दादला पाटील असो   सोनें उत्तम पण कान खातें   मनाची नाहीं, पण जनाची तरी ठेवावी   सगळ्याचा वायदा चालतो पण पोटाचा वायदा चालत नाहीं   हाताचा हताळ पुरवतो पण तोंडाळ पुरवत नाहीं   जे माणस एकलो पण सांचो हशे, तेना पक्षमा परमेश्र्वर छेज   एकाच हाताचीं बोटें, पण सारीं सारखीं नसतात   भारा-भाराभर चिंध्या पण एक नाहीं धड   वेळ आली पण काळ नाहीं आला   माम्या मावशा आहे पण आईची सर कोणा नये   सर्व भेटावें पण लंगोटीयार भेटूं नये   घी गेलें पण ठामणें तर राहिलें   मला झंवा पण पाटलीण म्हणा (पाटिलबाबा)   घरावर नाहीं कौल पण पगडीचा कोण डौल   सारीं सोंगे येतात पण पैशाचें सोंग येत नाहीं   मस्तकावर कोड असलेलें चालेल पण मोडबनिया नको   आपल्या कानांत बोटें घातलीं असतां धडधड असा आवाज होतो तो कसला? तर रावण जळत आहे त्याचा   अपमृत्यु - अपमृत्यूचा एखाद वेळ महामृत्यू होतो   अभागी - अभागी धैर्यवान क्वचित्‍ होतो   अर्धी अर्धीनें रुपया होतो   आळसें कार्यभाग नासतो, तो टाकल्यानें श्रीमंत होतो   आशा दुजाची करितो, खातापितां कष्टी होतो   उंदराचा जीव जातो मांजराचा खेळ होतो   उपदेशाने मार्ग लागतो, दृष्टांतानें समज होतो   एक ढेंकूण चावतो, शंभरांचा काळ होतो   कुणबी दिवाळीस शहाणा होतो   क्षणामध्यें गाजीचा पाजी, पाजीचा गाजी होतो   खातां मधु गोड लागतो, पण मक्षिकांचा डंश होतो   खोट्‌याचे कपाळी कुर्‍हाडीचा घाव   गांडीवर घाव घेणें   गोड पाण्यातला मासा तोंडाला गोड लागला की, पाण्याच्या एका कोंडीतून दुसर्‍या कोंडीत जायला मनुष्‍य उत्‍सुक होतो   घणाचे घाव सोशील तो हिरा   घरून निघाला आणि आकाबाईच्या फेर्‍यांत पडला   घाईघाईनें नाश करतो, नाशानें तोटा आणतो, तोट्यानें घरी तंटा लागतो, इतका खटला घाईने होतो   घाव   घाव देणें   चुरा   चांगले नरा राग येतो, क्षणमात्रें दूर होतो   जुलूम चालतो तेथें शहाण्याचा वेडा होतो   जाणून अपराध करतो, त्‍याचा नाश रोकडा होतो   जो उसने मागतो, तो दुःखी होतो   जो कळ सहन करतो, तो एक वेळ दुःखी होतो   जो घाबरतो तो रानभरी होतो   जो ठेंचा खातो, तो हुषार होतो   टकल्‍या नकलेस पात्र होतो   तीन चांगले पण   दख्खनमें सब रानेराव, हागरे गांडयो मारो घाव   दिवसांचोर आला, रात्रीं दरवडा पडला   दिवाणी कोर्टांत जाणारा मनुष्य दिवाणा होतो   धीटपणें वागतो, तो जगीं प्रसिद्ध होतो   न मागतां कृपा करतो, त्याचा उपकार मोठा होतो   नेमानें काम करितो, त्याला क्कचित पश्चाताप होतो   पण   प्रेताचा भार पृथ्वीला होतो   बकासूर-बकासूर आला आणि अन्नावर दरवडा पडला   भक्तीचा अंत सुखांत होतो   मूर्ख कांहीं सुचवितो, सुज्ञा उपयोग होतो   मुसलमान श्रीमंत झाला तर मीर होतो, गरीब झाला कीं फकीर होतो, मेला कीं पीर होतो   म्हणजे   मांजर काढून टाकलें तेथें उंट येऊन पडला   माणूस पाहून बोल, झाड पाहून घाव   मारका-मारक्या म्हशीच्या माथां घाव   रावाचा रंक होतो आणि रंकाचा राव होतो   लाज मेली म्हणजेच मनुष्य धीट होतो   लोहार-लोहाराची कुर्‍हाड किंवा हातोडा   व्याध-व्याधाच्या गाण्यांत मृग वेडा होतो   शब्दांपेक्षां कृतीचा परिणाम लोकांवर शतपटीनें अधिक होतो   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

कुनाल

 • n. (मौर्य. भविष्य.) वायु के मत में अशोक का पुत्र । 
RANDOM WORD

Word Search


Input language:

Did you know?

How do I become a moderator on QnA?
Category : About us!
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Status

 • Meanings in Dictionary: 717,108
 • Total Pages: 47,439
 • Dictionaries: 46
 • Hindi Pages: 4,555
 • Words in Dictionary: 326,018
 • Marathi Pages: 28,417
 • Tags: 2,707
 • English Pages: 234
 • Sanskrit Pages: 14,232
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.