TransLiteral Foundation

हाती गुढरीला नीका : जोगी मुंडिला नीका :

( महानु. ) हत्ती जसा फुकट शृंगारला जातो तसा जोगी फुकट मुंडला जातो. त्याला खरी विरक्ति लाभलेली नसते.

Related Words

जोगी   हाती गुढरीला नीका : जोगी मुंडिला नीका :   जीभ हाती धरणें   अडेचो जोगी कट्टेच्यो मुद्रा   जैसा जुग, वैसा जोगी   गूळ हाती देणें   उन्हाळा जोगी, पावसाळा रोगी, हिवाळा भोगीनिरोगी   नवा जोगी, मांडभर (गांडभर-पावेतों) जटा   नीका   पिशाच्चाच्या हाती कोलीत   आधीं पिसा, त्याचे हाती दिलें कोलीत   घरके जोगी जोगडा, बाहेरके जोगी सिद्ध   उडीद गेली वाटवंटी, हाती लागली करवंटी   काळानें हाती धरणें   आग हाती धरवेल पण हा हाती धरवणार नाही   वैद्य रोगी, भुरटा जोगी   चांगले काम येतां हाती, हातापाया हुषारी येती   दोन हाती मिळवावें, एक हातीं खर्चावें   सुकुमार बिबी आणि चाबका जोगी, चाबुक तुटला पण वळ नाहीं उठला   हिंवाळा-हिंवाळा भोगी, पावसाळा रोगी, उन्हाळा जोगी   कालचा जोगी व मांडभर जटा   बारा भाईकी खेती, बारा भाईची खती, धुपटणा लागे हाती   जुगोटा जोगी   चौपदरी हाती घेणें-येणें   आपल्या हाती जे करवे, ते ईश्र्वरी न हवालावें   गांड धुवायला गेला, तेथे अंड हाती लागला-आला   गूळ हाती देणें   जुगोटा जोगी   जैसा जुग, वैसा जोगी   जोगी   नीका   बारा भाईकी खेती, बारा भाईची खती, धुपटणा लागे हाती   वैद्य रोगी, भुरटा जोगी   हिंवाळा-हिंवाळा भोगी, पावसाळा रोगी, उन्हाळा जोगी   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

मुसळकांड

 • --rice. 
 • with a pestle. 
RANDOM WORD

Word Search


Input language:

Did you know?

जर सर्व प्राण्य़ांचा आत्मा एकच असेल तर प्राणी पक्ष्यांची भुते होतात काय?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Status

 • Meanings in Dictionary: 717,450
 • Total Pages: 47,439
 • Dictionaries: 46
 • Hindi Pages: 4,555
 • Words in Dictionary: 325,879
 • Marathi Pages: 28,417
 • Tags: 2,707
 • English Pages: 234
 • Sanskrit Pages: 14,232
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.