Dictionaries | References

हातचे कांकणास आरसा कशास?-आरसा लागत नाहीं

आपल्या हातातलें कांकण समोर डोळ्यानें दिसतें. आपली पाठ पहावयाची झाली तर आरसा लागेल. जी गोष्ट प्रत्यक्ष दिसत आहे तीस प्रत्यंतर पुराव्याची जरुर नाहीं.-शाब २.२२४. तु०- तुका म्हणे असें हातींचे कांकण l तयासी दर्पण विल्हाळक ll- तुगा २७८१. हातींच्या कांकणा l कायसा आरसा ll-तुकाराम.

Related Words

हातचे कांकणास आरसा कशास?-आरसा लागत नाहीं   द्रव्याचा उपभोग घेत नाहीं, त्यास लक्ष्मी शोभत नाहीं   वारुळ-वारुळ वाढलें म्हणून कांहीं पर्वताएवढें होत नाहीं   कोणी कोणाचा गुरु होत नाहीं   नाहीं धरायला डहाळी, नाहीं धरायला मुळी   मृत्यू बहीरा आहे, तो कोणाची तक्रार ऐतक नाहीं   सगळा गांव बाबाचा, आणि कोणी नाहीं माझ्या कामाचा   असेल मालक शेती तर होती, नाहीं तर माती   दैवाचा फटका, नाहीं अद्यापि ठाउका   पाठीला डोळे नाहींत मागचें दिसत नाहीं   मुसळास-मुसळाशीं गांठ पडत नाहीं   स्वतः मेल्यावांचून स्वर्ग दिसत नाहीं   हलक्याचे पोटांत काहीं गुह्य राहत नाहीं   सूर्य शिळा, अग्नि ओवळा, आणि गंगा पारोशी म्हणतां येत नाहीं   दूध देखलें पण बडगा देखला नाहीं   द्वादशीचा दिवस आला, आरंभ नाहीं चुलीला   मेल्याविणा स्वर्ग दिसत नाहीं   लाज नाहीं मना, कोणी कांहीं म्हणा   बाळी-बाळी बुगडी लेणें नाहीं व खोकला पडसें दुखणें नाहीं   धनी नाहीं मेरे आणि शेत भरलें बेरें   मानणें-मानला तर देव, नाहीं तर दगड धोंडा   सगळ्याचा वायदा चालतो पण पोटाचा वायदा चालत नाहीं   मूल नाहीं तोंवर खाऊन घ्यावें, सून नाहीं तोंवर लेवून घ्यावें   लग्नासारखा हर्ष नाहीं, मरणारखा शोक नाहीं   नखानें तुटेल त्‍यास कुर्‍हाड कशास पाहिजे !   भटाच्या पोराला जन्मतःच मुहूर्त नाहीं   वृत्ति-वृत्तीला बांध घालणें ती बुद्धि आणि बांध राहूं देत नाहीं ती बद्धी   सुकुमार बिबी आणि चाबका जोगी, चाबुक तुटला पण वळ नाहीं उठला   हत्तीला हमालाची जरुर लागत नाहीं   ओठीं ओरड नाहीं, पोटीं धैर्य नाहीं   व्याही-व्याही पाहुणा आला तरी रेडा दुभत नाहीं   अंगाविना डंखा लागत नाहीं   अंधळ्याला माशी लागत नाहीं   आरसा   खाल्‍ले अन्न अंगी लागत नाहीं   पैशाचे कांहीं झाड नाहीं लागत   वांझेस कातबोळ कशास   हत्तीला हमालाची जरुर लागत नाहीं   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.