Dictionaries | References

हातचें हातीं, हातच्या हातीं, हातो हातीं

ताबडतोब
लगेच.

Related Words

हातचें हातीं, हातच्या हातीं, हातो हातीं   जिव्हा हातीं धरणें   सूत्रें हातीं घेणें   हातीं भोपळा देणें   दोन्ही हातीं पुर्‍या, नवसूबाई खर्‍या   हातीं धोंडे घेणें   जणाचे हातीं दोन धोंडे   नारळ हातीं देणें   बहिर्‍याचे हातीं, अंधळ्याची काठी   हातीं धरणें   पोराचें वटकण पंतोजीच्या हातीं, माकडाचें वटकण दरवेशाचे हातीं   हातचें दवडा आणि पळत्याचे पाठीस लागा   काळा आणि ओहटभरती, नाहीं कोणाचे हातीं   क्षमाशस्त्र जया नराचिया हातीं । दुष्ट तयाप्रति काय करी ॥   चार जणांची शेती, खापर आलें हातीं   जनाचे हातीं दोन धोंडे   तूप गेलें, तेल गेलें, धुपाटणें हातीं आलें   तेल गेलें तूप गेलें, धुपाटणें हातांत (हातीं) आलें   धनी राबेना शेतीं, तरी झोळी येई हातीं   निर्बळा हातीं, बळकट काठी   पुजेचा कंटाळा, हातीं सोंगटयांचा चाळा   पोकळ ताठा, हातीं खराटा   मालकाच्या मनाची स्थिति, असे सेवकाचे हातीं   मुतायापुरतें लिंग हातीं धरावें   मूर्खा हातीं कोलीत   वाघाच्या शिकारीची तयारी करावी तेव्हां कोल्हा हातीं लागतो   वादी-वादी प्रतिवादी हीं न्यायाधिशाची हातीं   हातीं (हातांत) नाहीं अडका बाजारांत चालला (मारतोय) धडका   हातीं आला, तो लाभ झाला   हातीं ना पदरीं आणि हाटा चालली विद्री   हातीं लागली चेड आणि धर मांडवाची मेढ   क्रोध आणि शांति, आहे एकाच्या हातीं   दोहों सशांचे लागतां पाठीं, एकहि नये हातीं   धनी राबेना शेतीं, तरी झोळी येई हातीं   पिशाच्या हातांत-हातीं कोलती   मेल्याचीं मुलें जित्याचे हातीं   मालकाच्या मनाची स्थिति, असे सेवकाचे हातीं   वस्तु-वस्तूची नाहीं माहिती, असून काय मूर्खाला हातीं   शेळीचें कान खाटका हातीं-गोसाव्याचे हातीं   शीर सुरी तुझ्या हातीं   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.