Dictionaries | References

हांडी-हांडीर आसा चेडो, भोवतो सगलो वाडो,-हांडीर आस चेडो, सोदता सगळो वाडो

( गो.) मूल कडेवर आणि आई शोधते सर्व गावभर. खाकेंत पोर नि गांवांत डांगोरा.

Related Words

हांडी-हांडीर आसा चेडो, भोवतो सगलो वाडो,-हांडीर आस चेडो, सोदता सगळो वाडो   चेडो   हांडी-हांडीर आसा चेडो, भोवतो सगलो वाडो,-हांडीर आस चेडो, सोदता सगळो वाडो   आस-पास   श्र्वास तो आस   आसा   चेडो माडावरी, चेडूं केळीवरी   ज्‍याका आसा बारा हजार माड, ताका आसा तॅरा हजार रीण   दर्यांत आस मासो, ताचें मोल करतलो पिसो   दुडु आसा थीं केंस्तांव आसा   भटा खीं जाल्यारय् आसा, मॅल्यारै आसा   म्हशी अशिल्ल्या दंड आसा   अस्सल आसल्यारि वाडि आस   आपल्या बळें बांधावी कासं आणि कोणाची धरुं नये आस   आसा ते वाढ माका, तुमिं मागीर रानून जेवात   आसा पांघरूं खाता शीं   आसा फुकटचो फोदो आनि झंवता दादो   काशीसाकुन पंढरपुर दूर आसा   गांवु आशिल्‍लेकडे लावुं आस   घर सान जाल्‍ले तरी मन होड आस का   घाण्या बैलाने कितलें भोविलें तरी आशिले कडे आस?   जीभ आस म्‍हणु नाकाक लाव नये   दुडु आसा तेंन्नां केळीं सवाय, ना तेंन्नां म्हारग   पाडे बायक गांवकार आसा   फुकाची आस, व्यर्थ झिजे अंगवरलें मांस   बरॉ आसा मूं म्हळ्यार खाय् न् म्हण यतालॉ   बाणीर बोट-बाणीर बॉट दोवोलॅल्या थीं आसा, व्हडँ खीं पावलां म्हण खबर ना   भांगी-भांगी हांडी कई चुले चढे   शेजीची केली आस, तिळतिळ तुटे मांस   साबार उदेतेक गेल्ल्यार पर्वत आस   स्वर्गा आणि संसारा जायतॅं अंतर आसा   आपले बळें घालावी कांस, कोणाची न धरावी आस   आस   काय केल्‍यार काय आस, न्याय केल्‍यार अर्द आस   गांवु आशिल्‍लेकडे लावुं आस   दुडु आसा थीं केंस्तांव आसा   पांगणाक जर पोकें तर फुडें थोरलेंच आसा   म्हशी अशिल्ल्या दंड आसा   लक्ष्मीची भयण अवदसा फाटोफाट आसा   हांडी   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.