Dictionaries | References

हरजिनशी-मी

Aryabhushan School Dictionary | mr  en |   | 
  Of every kind or sort.

Related Words

मी   माझा-झी-झें-माझा मी   मी वक्ता म्हणून बसूं नये तक्ता   मी तुझी खिरतुपडी खाईन   तूं मर ग भाजे, मी नवरा साजे   ओवा म्हणतो मी आहे गुणी, पण माझ्यावर पितात पाणी   मी तूं करणें   हा-हा मी का तो मी   शिंक म्हणे मी जोशी, पाद म्हणे मी परदेशी   मी मी आणि कुचल्याची बी   रमारम or मी   मी बी राणी तूं बी राणी, पाटाचें कोण आणी पाणी   मी भाग्याची, संगत नको चांडाळाची   दळतांना घट्टा पडला, म्हणे मी भला वागविला   तेरे उपर मेला पाव, थोटा म्‍हणे मी राव   मी माझी राणी नि वेटकुळीबाणी, हातपाय ताणी   मार शेजार्‍या साप, मी मुलाबाळांचा बाप   तूं कर माझ्या पोळ्या, मी वळतें तुझ्या शेळ्या   (पांचट) पाणचट गुणाची, म्हणे मी पुण्याची   सासूसाठीं रडे सून, बाई सुटलें मी काचांतून   मी हांसतें दुसरीला आणि शेंबूड माझ्या नाकाला   मुंगळा म्हणतो, आई मी भेली उचलतो, बाळा तुझी कंबरच सांगते   चोर आले घरी मग मी गेलें माहेरीं   तूं रानोरान तर मी झाडोझाड   बाई मी भोळी, लुगड्यावर मागती चोळी   घे आपली नथ, मी नाहीं बाईल होत   नारदासारखी कळ लावी, जगीं म्हणतो मी गोसावी   रेडा म्हणत असतो कीं मी दसर्‍यांतून वांचेन तर दिवाळीचा दिवा पाहीन   तूं कर वटवट-कटकट, मी आहे निगरगट्‌ट, माझा गुरु बळकट   राजा असो, मी तसो, माकांगे रांडे पेजेचो निसो   वाग ग सुने पहिल्यासारखी, मी हो सासुबाई तुमच्या सारखी   मी-आपण हंसें लोकाला शेंबूड माझ्या-आपल्या नाकाला   मालूमदानद or मालूम मी दानद   आतां मी जेवले, हातीपायीं रेवलें   डोळे मोठे केले म्‍हणून मी आंत मावणार नाहीं   मी नाहीं खात, माझें मन त्यांत   लोकाचें तट्टू, किती मी नटूं   मी भला वाणी, जग देतें गार्‍हाणीं   बाळ जेव वाटींत, तो म्हणतो मी जेवीन नरोटींत   निररगट तूं कर वटवट, मी आहें निगरगट   दादा दादा मार साप, मी लेंकरांबाळांचा घाप   तूं मी एक, गठली मेख   तूं फिरलास झाडोझाड, मी फिरलो पानोपान   तूं लंड तर मी भंड   मी हांसें लोकाला, शेंबूड माझ्या नाकाला   ताप म्‍हणे मी मायबाप   खाया प्यायास मी, लढावयास कुबडा भाई   मी मरेन, तुला रंडकी करीन   मी नाहीं खात नि माझा जीव त्यांत   खांवक मी जाणा, दिंव्‌क माझॉ बाबा जाणा   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP