Dictionaries | References

हंस-हंसक्षीर न्याय-विवेक


पाणी व दूध एकत्र केलेलें असल्यास हंस पक्षी त्यांतील दूध पिऊन पाणी तेवढें निराळें काढतो अशी समजूत आहे. त्यावरुन बरें वाईट एकत्र असतां त्यांतील चांगलें तेवढें निवडून घेणें.

Related Words

न्याय   विवेक   नीरक्षीर न्याय   विवेक-विवेक जागविणें   न्याय सांगणें   पत्य लहान मोठा तसा न्याय खराखोटा   कायदे बहूत, न्याय थोडक्‍यांत   न्याय करतलो जाल्यार फोण्या वचुंक नाका   काग - कागटाळी न्याय   फिरंगी न्याय   न्याय व अधिकार हे बरोबर जातात   उफराटा न्याय, गालगुंडे खाय   हंस-हंसक्षीर न्याय-विवेक   हंस-डिम्भक   न्याय नाहीं गांवाला, चोर दंडी सावाला   हंस VII.   घुगर्‍यांचा न्याय   फिरंगी न्याय घरार पडप   हंस IX.   जिकडे बळ, तिकडे न्याय   उफराटा न्याय   बीज-बीजांकुर न्याय   कूपयंत्रघटिका न्याय   शुक-शुकनलिका न्याय   वीचि-वीचितरंग न्याय   सिंहावलोकन (न्याय)   चंद्रचकोर न्याय   अल्प न्याय करतो, तो मोठा सोडून देतो   अहिनकुल न्याय   दुसर्‍याचा न्याय करतो, आपला कोणी पाहत नसतो   क्षीरनीर विवेक   हंस III.   हंस VI.   हंस VIII.   हंस II.   हंस IV.   राजा बोलेल तो न्याय   अरण्यरोदन न्याय   आपल्या टोंगळ्यांशीं आधीं न्याय तोडावा, मग दुसर्‍याच्या   सूची-सूचीकटाह न्याय   अशोकवनिका न्याय   झाल्‍यावर न्याय, मग बाद सांगणें तें काय   साव-साव केला चोराला, न्याय नाहीं गांवाला   आपण करावे अन्याय, देवा घरी न्याय   महमद पर्वत न्याय   अरुंधती - अरुंधतीदर्शन न्याय   काकाक्षि-गोलक न्याय   काकतालीय न्याय   अविचारें न्याय करी, पश्र्चात्ताप पावे तरी   रवि कुक्कुट न्याय   काकाक्षि-गोलक न्याय   वीचि-वीचितरंग न्याय   हंस IX.   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP