Dictionaries | References

स्वावलंबन-स्वावलंबनासारखा कायदेशीरपणा नाहीं व मनगटासारखा राजदंड सुद्धां नाहीं

स्वतःस आपल्या मताप्रमाणें वागण्यास मोकळीक असावी व स्वतःच्या अंगीं सामर्थ्य असावें
म्हणजे सर्व गोष्टी साध्य होतात.

Related Words

स्वावलंबन-स्वावलंबनासारखा कायदेशीरपणा नाहीं व मनगटासारखा राजदंड सुद्धां नाहीं   द्रव्याचा उपभोग घेत नाहीं, त्यास लक्ष्मी शोभत नाहीं   वारुळ-वारुळ वाढलें म्हणून कांहीं पर्वताएवढें होत नाहीं   नाहीं धरायला डहाळी, नाहीं धरायला मुळी   मृत्यू बहीरा आहे, तो कोणाची तक्रार ऐतक नाहीं   सगळा गांव बाबाचा, आणि कोणी नाहीं माझ्या कामाचा   असेल मालक शेती तर होती, नाहीं तर माती   दैवाचा फटका, नाहीं अद्यापि ठाउका   पाठीला डोळे नाहींत मागचें दिसत नाहीं   मुसळास-मुसळाशीं गांठ पडत नाहीं   स्वतः मेल्यावांचून स्वर्ग दिसत नाहीं   सूर्य शिळा, अग्नि ओवळा, आणि गंगा पारोशी म्हणतां येत नाहीं   द्वादशीचा दिवस आला, आरंभ नाहीं चुलीला   मेल्याविणा स्वर्ग दिसत नाहीं   बाळी-बाळी बुगडी लेणें नाहीं व खोकला पडसें दुखणें नाहीं   लाज नाहीं मना, कोणी कांहीं म्हणा   मानणें-मानला तर देव, नाहीं तर दगड धोंडा   सगळ्याचा वायदा चालतो पण पोटाचा वायदा चालत नाहीं   उभें कुसळ व आडवें मुसळ   त्‍याचा गळा व माझा नळा जेव्हां एकत्र होईल तेव्हां हे काम उरकेल   वृत्ति-वृत्तीला बांध घालणें ती बुद्धि आणि बांध राहूं देत नाहीं ती बद्धी   जित्‍या नाहीं गोडी, मेल्‍या बंधने तोडी   फुटकी कांच नी गेली पत, पुन्हां येत नाहीं   सुकुमार बिबी आणि चाबका जोगी, चाबुक तुटला पण वळ नाहीं उठला   आग रामेश्र्वरीं व बंब सोमेश्र्वरीं   ज्‍यांना भूतकाळ नाहीं त्‍यांना वर्तमानकाळ व भविष्‍यकाळ कोठून असणार   गृहस्‍थाश्रम झेपत नाही, संन्यास पाळत नाहीं   गुह्य ठेवण्याची नाहीं युक्ति, तर राज्‍य चालविण्याची भ्रांति   दैव आलें द्यायला अन्‌ पदर नाहीं घ्यायला   नाकांत नाहीं कांटा, दिमाख मोठा   हाताचा हताळ पुरवतो पण तोंडाळ पुरवत नाहीं   सुद्धां   कपलांतलें ब्रह्मदेवाच्यान सुद्धां काढुं न जो   छत्र गेल्‍यावर कुत्रें सुद्धां विचारीत नाहीं   दगडाचा देव (सुद्धां) सोन्याचे मेखेला गांड वासतो   नागवी पाहिली म्हणजे संन्याशाचा सुद्धां उठतो(चोट)   नागवें दिसलें (पाहिलें) कीं (म्हणजे) संन्याशाचें सुद्धां उठतें   पोटचें पोर आडवें आलें तरी तें सुद्धां कापावें   राजहट्ट, बालहट्ट, आणि स्त्रीहट्ट विधात्याला सुद्धां पुरवावे लागतात   लोण्याची सुद्धां सवत साहवत नाहीं   आडय-ई-व   उपाय-व   कपलांतलें ब्रह्मदेवाच्यान सुद्धां काढुं न जो   खे व   छत्र गेल्‍यावर कुत्रें सुद्धां विचारीत नाहीं   तसराऊ or व   तिक्तय or व   दगडाचा देव (सुद्धां) सोन्याचे मेखेला गांड वासतो   नागवें दिसलें (पाहिलें) कीं (म्हणजे) संन्याशाचें सुद्धां उठतें   नागवी पाहिली म्हणजे संन्याशाचा सुद्धां उठतो(चोट)   पत्रास _   पोटचें पोर आडवें आलें तरी तें सुद्धां कापावें   मळघाऊ or व   राजदंड   राजहट्ट, बालहट्ट, आणि स्त्रीहट्ट विधात्याला सुद्धां पुरवावे लागतात   लोण्याची सुद्धां सवत साहवत नाहीं      शिटाऊ-व   सुद्धां   स्वावलंबन   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.