Dictionaries | References

स्वारी-स्वारी करणें

हल्ला चढविणें.

Related Words

स्वारी-स्वारी करणें   उभा करणें   फरक-फरक करणें   हातापायांची गठडी करणें-बांधणें   अंतर करणें   वळतें करणें   वखवख-वखवख करणें   स्वतः-स्वतःची स्वतः पूजा करणें   आर्ये करणें   मखलाशी-मखलाशी करणें   चांदी करणें   निकर करणें   सार-सार करणें   पदरमोड करणें   राजाची स्वारी, मशालजीचा घातवार   स्वारी-स्वारी करणें   अवगणना - अवगणना करणें   खाऊन खाऊन गोबर करणें   घरीं करणें   नवा जुना करणें   पैंबदी करणें   घासाघासी करणें   बोट-बोट करणें-दाखविणें   सात पांच करणें   सासर-सासर माहेर करणें   उपकार करणें, त्याची बढाई न सांगणें   ध्वनी करणें-लावणें   बरबाद-बरबाद करणें   बाजार करणें   शिक्का-शिक्का मोर्तब करणें   हुरुरु-हुरुरु करणें   स्वारी शिकारी   आपला स्वभाव आवरून धरी, नाही तर करील तुजवर स्वारी   दुःखाची स्वारी येती, जिवा पुरेवाट होती   वेताळाची स्वारी   आली शत्रुची स्वारी, सभा बसली राजद्वारी   एके दिवशी हत्तीवर अंबारी, एके दिवशीं पायीं निघाला स्वारी   कर्जाचिये पाठीवरी, असे असत्‍याची स्‍वारी   कर्जाच्या पाठीवर असत्‍याची स्‍वारी   चालते घोड्यावर स्‍वारी, न करावी मरे तोंवरी   जेथें स्‍वेच्छेनें आहे स्‍वारी, तेथे पाऊल हलक्‍या परी   दत्तात्रेयाची स्वारी   मगराची स्वारी, पाण्यांत भारी   मिरवणूक-मिरवणूकीची स्वारी, तिरडी आली खांद्यावरी   रस्त्यांत रहदारी, राजाची आली स्वारी   रागाची स्वारी अश्र्वाचे पाठीवर   राजाची निघाली स्वारी आणि मशालजीचा म्हणे (आला) घातवार   राजाची स्वारी भेटीला आली, मागून कराची मागणी आली   राजाची स्वारी, मशालजीचा घातवार   लंब-लंबकर्णाची स्वारी   सडी स्वारी   स्वर्गावर स्वारी, मरणाची तयारी   स्वारी or स्वांरी   आपला स्वभाव आवरून धरी, नाही तर करील तुजवर स्वारी   आली शत्रुची स्वारी, सभा बसली राजद्वारी   एके दिवशी हत्तीवर अंबारी, एके दिवशीं पायीं निघाला स्वारी   कर्जाच्या पाठीवर असत्‍याची स्‍वारी   कर्जाचिये पाठीवरी, असे असत्‍याची स्‍वारी   चालते घोड्यावर स्‍वारी, न करावी मरे तोंवरी   जेथें स्‍वेच्छेनें आहे स्‍वारी, तेथे पाऊल हलक्‍या परी   दुःखाची स्वारी येती, जिवा पुरेवाट होती   दत्तात्रेयाची स्वारी   मगराची स्वारी, पाण्यांत भारी   मिरवणूक-मिरवणूकीची स्वारी, तिरडी आली खांद्यावरी   रस्त्यांत रहदारी, राजाची आली स्वारी   रागाची स्वारी अश्र्वाचे पाठीवर   राजाची निघाली स्वारी आणि मशालजीचा म्हणे (आला) घातवार   राजाची स्वारी भेटीला आली, मागून कराची मागणी आली   राजाची स्वारी, मशालजीचा घातवार   लंब-लंबकर्णाची स्वारी   वेताळाची स्वारी   सडी स्वारी   स्वर्गावर स्वारी, मरणाची तयारी   स्वारी   स्वारी or स्वांरी   स्वारी शिकारी   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.