Dictionaries | References

सूर्य.सिद्धान्त

Related Words

सूर्य   डोईवर दिवस-सूर्य येणें   सिद्धान्त   पश्चिमेस सूर्य उगवणें   (अ) चार दिशांस चार व वर सूर्य. (आ) शरीरांतील पांच अग्नि   सूर्य अस्त व मजूर मस्त   मळपारि धूळ उडैल्यारि सूर्य निपतवे?   बारा सूर्य तळपणें   हा सूर्य आणि हा जयद्रथ   हा सूर्य हा जयद्रथ   उजाडले पण सूर्य कोठे आहे?   चंद्राची प्रतिष्‍ठा सूर्य उगवला नाहीं तोंवर   सूर्य शिळा, अग्नि ओवळा, आणि गंगा पारोशी म्हणतां येत नाहीं   अहद दर्या तहद सूर्य   सूर्य-सूर्य तपतो आहे   पूर्वेचा सूर्य पश्चिमेस उगवणें   तळहातानें चंद्र सूर्य झांकत नाहीं   सूर्य दाखविण्याकरतां दिवटी पेटविणें   एका मेघापासून, सूर्य जाय अच्छादून   एखादें कृत्य सूर्य प्रकाशांत येणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP