Dictionaries | References

सावध-सावधपणें यत्न करावा, देव तेथेंचि जाणावा

दक्षतेनें वागल्यास परमेश्र्वर साहाय्य करतो.

Related Words

यत्न   दृढभाव तोच देव   देव दव्हार्‍यांत नांत   देव नवसाला पावणें   आदां देव चोरां प्रसन्न   चोरी मारी, देव त्‍याचें बरें करी   देव देव करतां   ज्‍यापुढें धुपाटणें नाहीं, तो देव नाहीं   भावासारिखा देव   एका गालांत मारली तर दुसरा पुढें करावा   जाचें मन भोळें ताका देव दिता केळें, जाचें मन कपट ताका देव दिता थापट   देव न मारे लाठीसे, कुमत देत चढाय   भोळयाचे देव सोळा   धन प्राप्तीस बहू यत्न, त्याहून कठीण तद्रक्षण   देव जांवकी, तरि चणे खांवका   आधी करावा विचार, मग करावा संचार   आधी करावा वाचे स्वीकार, मग का करावा तिरस्कार   महाकाळ-महांकाळी देव आणि अतिकाळी यजमानीण   देव्हार्‍यांत देव नाहींसा होणें   पाण्यावयलो देव नि सवतीवयलो घोव   घोडा जेरबंदी, मनुष्‍य संबंधी (समजावा-जाणावा-ओळखावा)   यत्न केल्यावर सिद्धि न झाली, दोष नये कपाळीं   मोठे कार्यीं अल्प यत्न चालत नाहीं   नारायणीं जरी झालें तें ओंगळ। करावा संभाळ, लागे त्याचा॥   आपला नाश आपण न करावा   देणं नास्ति घेण नास्ति, लोभ करावा हे विनंति   ज्याचा जो व्यापार तो त्यांनींच करावा   आदाय (अ. दा) पाहून खर्च करावा   बाहेर जटा वाढवाव्या, आंत संसार करावा   अवगुणी - अवगुणी जरी झालें तें ओंगळ । करावा सांभाळ लागे त्याचा   मोठया मोठयाचा मार्ग बरा, तोच करावा साजरा   दुष्टास दूर ठेवावा, अपमान न करावा   करावा जसा आदर, तसा मिळे प्रत्‍यादर   पैचा घेतला गूळ, वर घातलें पाणी, देव केला, धर्म केला, धर पोरा। मार बचक, गूळच गूळ!   भक्ताच्या प्रेमासाठीं, देव धांवे पाठोपाठीं   जगाचा पसारा, देव झाला आसरा   दगडाचा देव (सुद्धां) सोन्याचे मेखेला गांड वासतो   देव घालणे - पडणें   देव होतां पाठमोरा।नसतीं विघ्नेंयेतीं घरा।   ज्याचें मन भोळें ताका देव दिता केळें   राव पाहावा कां देव पाहावा   आवै जाणता भुरग्याचो बाप, आनी देव जाणता पाप   दगडाला शेंदूर फांसून देव करणें   सोनें केलें देवानें आणि सोन्याचा देव केला माणसानें   भक्ताच्या कामकाजीं, देव सदा राजी   आशा सुटेना, देव भेटेना   देव सर्वत्र जगीं भरला, तो कैसा दिसे निराळा   स्वर्गांतल्या देवाची तुटली दोरी, पृथ्वीवरील देव बोंबटया मारी   शिंदळचार-चाळे-देव   देव आला द्यायाला, तों पदर नाहीं घ्यायाला   अकरा देव आणि उतावळीची पूजा   आपला नाश आपण न करावा   एका गालांत मारली तर दुसरा पुढें करावा   घोडा जेरबंदी, मनुष्‍य संबंधी (समजावा-जाणावा-ओळखावा)   जेथें भाव, तेथें देव   ज्याचा जो व्यापार तो त्यांनींच करावा   ज्‍यापुढें धुपाटणें नाहीं, तो देव नाहीं   जैसा जेथे जीव देखावा, तैसा तेथे पैका वसूल करावा   जसा भाव, तसा देव   दगडाला शेंदूर फासून देव करणें   दया तेथे देव   द्या-द्या थै देव   देव   देव II.   दुष्टास दूर ठेवावा, अपमान न करावा   पालखींतला देव   भगीरथ-भगीरथ प्रयत्न-यत्न   भर्त्याचा सत्कार करावा, दुर्गुणाचा उच्छेद करावा   भोळा भाव, अंधळा देव   यत्न   शिंदळचार-चाळे-देव   सावध   हुद्दा-हुद्दा आपले हातीं आहे तर दुष्टाशीं सावध राहे   हिरडा-हिरडा खावा आणि जायफळाचा कैफ जाणावा   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP