TransLiteral Foundation

सावत्र-सावत्र आई, विषय जाई

सावत्र आईच्या हाताखालीं वागावयाचें म्हणजे कधीं सुख लागावयाचें नाहीं.

Related Words

आई   विषय   लोण्याहून मऊ असली तरी सासू आणि जखिण असली तरी आई   अकर्म्याची आई मरो, सकर्म्याची सासू मरो   आई पोरका   असत्याचा बाप, नसत्याची आई   भामटा-भामट्याच्या आई, भोंदून लोक खाई   धर्माची आई आणि काय देई   हातांत नारळाची आई देणें   दुबळी आई, कोरडी नई   थोरली आई   चोराची नाहीं, शिंदळाची आई   पंच विषय   जाई   लहानपणीं आई आई, थोरपणीं बायलाबाई   मुंगीचीया घरा कोण जाई मूळ।   आई गोड की खाई गोड   सख्खा-सख्खा सावत्र भाऊ जेथें जन्मला तें घर बुडालें   देई घेई ती आईबाई, न देई ती मसणांत जाई   एक दिवस पाहुणा, दुसर्‍या दिवशी पै, तिसर्‍या दिवशीं राही त्याची अक्कल जाई   दानधर्माची आई, जाणे चतुराई   खोबर्‍याची आई   रडतो आई आई आणि म्हणतो बाई बाई   लहानपणी आई आई, थोरपणी बायलाबाई   आई आई बाबा आले, आले तुला खेळवायला अन् मला लोळवायला   क्लिष्ट विषय   फौजदारी विषय   ज्‍याचें मरण ज्‍या ठायीं, तेथें जाई आपले पायीं   नगार्‍यापुढें टिमकीचें काय जाई   निरपण खाई तें मोठें होई, मळ्यांत जाई तें केळें खाई   किडे (कीड) मुंगी खाई, तर तारूं सलामत जाई   रडत जाई तो मेल्याची खबर आणी   धनगरभाई,दोन-सव्वा प्रहर दिवस येई, तेव्हां खोडीचें वेड जाई   बाळपणीं आई मेली, पोराला कोण सांभाळी   अंधळें मुला उपयोगी नातरी आई बाप डोळे चांगले तरी   रांडेच्या पोरास दिवसा बाप नाहीं व रात्रीं आई नाहीं   उपयोगी पडत नाहीं आई, इतकी उपयोगी पडते शेजीबाई   आई माझी डोंबाळी आणि अवसे पुनवे ओंबाळी   आई एली, बाप तेली आणि मुलगा शेख चिली   मुंगळा म्हणतो, आई मी भेली उचलतो, बाळा तुझी कंबरच सांगते   चोराची आई मडक्‍यांत तोंड घालून रडे   बकर्‍याच्या आई ! किती काळजी करशील बाई !   आई जेवलो, म्हाळसा पावली   आई भेरी, बाप पडघम आणि संबळ भाऊ   आई गेली म्हणजे बाप पाहुणा   शिंदळाची आई, गुराख्याचें आलें, आणि कुणब्याचें गेलें   मादरचोदाची आई पासली पाडून लोळवावी   शिंदळाची आई, चोराची नाहीं   आई तशी बाई, मंगळ कोण गाई   आई जेऊं घालीना, बाप भीक मागूं देईना   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

Shipping development fund

 • नौवहन विकास निधि 
RANDOM WORD

Word Search


Input language:

Did you know?

आत्मा जेव्हा शरीर सोडतो तेव्हा त्याचा पुढचा प्रवास कसा असतो?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Status

 • Meanings in Dictionary: 717,923
 • Total Pages: 47,648
 • Dictionaries: 46
 • Hindi Pages: 4,555
 • Words in Dictionary: 325,706
 • Marathi Pages: 28,626
 • Tags: 2,710
 • English Pages: 234
 • Sanskrit Pages: 14,232
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.