Dictionaries | References

सवकणें-सवकला कोल्हा, गू खातो ओला


एखाद्या मनुष्यास एकदां एखादा नाद लागला म्हणजे त्या नादाच्या पायीं तो आपणास अत्यंत हीन दशेस आणतो.

Related Words

गू   माय वेडी, गू फेडी   हात ओला करणें   कोल्हा   कोल्‍हा-ल्‍हें   कावळ्यानें गू उष्‍टावप   कावळ्यान गू उष्‍टावपैली   कामास कांपतो, पण घाम येईतों खातो   कोल्‍हा मोठा हिकमती, धरी त्‍यास तो त्‍याहून जास्‍ती   गू देकिलें डुक्‍करशे हासता   सवकणें-सवकला कोल्हा, गू खातो ओला   कोल्‍हा काकडीस राजी   हात ओला होणें   हात ओला, तर मैत्र भला   कोल्‍हा आणि बुद्धीला भला   कोल्‍हा पांडित्‍य सांगू लागला, तर जपावें आपल्‍या हंसाला   हात ओला तर मित्र भला   माया वेडी, गू फेडी   एकाच जिभेनें साखर किंवा गू खाणें   गांडींत नाहों गू, कावळ्याला करी कू कू (कावळ्याला आमंत्रण)   गुवाचा भाऊ पाद, पादाचा भाऊ गू   गू माणूस   सवकणें   ओला-ली-लें दुकाळ   वाघ म्हटलें तरी खातो, वाघोबा म्हटलें तरी खातो   मोठया गुणाचा, गू खातो जनाचा   पायाचा गू पायीं पुसणें   पोट पिंदल्यारि गू भायर पडता   सवकणें or सवकावणें   चांगले खातो पितो, तो काम चांगलें करतो   ढेंकणास ढेंकूण काय खातो   एक कमावतो, दुसरा खातो   मडक्‍याचा कांठ ओला आहे तो वळेल   आमचा-ची-चें बाळ्या बारा पोळ्या खातो पण आणाव्या कोठल्या-कोठून? आमचा बाब्या बारा वडे खातो पण घालतो कोण?   जोखमांत उडी घालतो, तो धक्‍का खातो   वाणी चोरुन गूळ खातो   पक्ष्यांत कावळा जनावरांत कोल्हा   घोडा आपल्‍या गुणानें दाणा खातो   तीन दिवसांचा कोल्‍हा !   नवरा कोल्हा, बायको हाल्या   द्रव्यवान्‌ खातो पितो, देव गरिबालाहि देतो   वाघाच्या शिकारीची तयारी करावी तेव्हां कोल्हा हातीं लागतो   वाघ म्हटलें (ला) तरी खातो आणि वाघोबा म्हटलें (ला) तरी खातो मग वाघरुं म्हणून दोन हात करुन कां न मरा   जेथें खातो, तेथेंच हगतो   आपला गू आपणांस घाणत नाहीं   एका गू एक   पहिलीचा घेतला थू, दुसरीचा खाल्ला गू   मांजर गू लिपैता   गू जाळणें   कावळा सार्‍यांचा गू खाईल पण कावळ्याचा कोण खाईल   एक कमावतो, दुसरा खातो   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP