Dictionaries | References

सगा-सग्याची चोरी, मायेंशी मात्रागमन

मित्राची चोरी करणें हे मातृगमनाइतेंकच निंद्य आहे.

Related Words

सगा-सग्याची चोरी, मायेंशी मात्रागमन   चोरी   सगा-सग्याची चोरी, मायेंशी मात्रागमन   चोरी मोरी, देव बरें करी   बुरटी चोरी   कोणतीहि चोरी करी, तरी पाप बसे शिरीं   ओणवा,ओणव्यानें केलेली चोरी लपत नाहीं   चोरी होऊन माल जातो, त्‍याहून मेजवानींत जास्‍त खपतो   जात वंजार्‍याची बरी, कधी चोरी न करी   दगा न कोणाचा सगा   एक चोरी करतो, शंभरावर आळ येतो   करी (करे) चोरी, और शिरजोरी   स्वदेश-स्वदेशीं चोरी आणि परदेशीं भीक-भिक्षा   सगा   काय केली ईश्र्वरा, तुझ्या घरीं चोरी   चोरी करंडा, तो उचलीलं हंडा   चोरी करची आपल्‍या गांवांत, भीक मागची दुसर्‍याच्या गांवांत   चोरी करी चोरी आणि डागिणे सोनाराच्या घरीं   उंटावरची चोरी ओणव्यानें छपत नाहीं   एक गोरी आणि बत्तीस खोड्या चोरी   चोंरकें दिलमें चोरी वसे   दिवसां माधुकरी आणि रात्रीं चोरी   पोरानें केली चोरी, पाटील झाला न्यायाधिकारी   शेताआड चोरी आणि दादल्‍याआड शिंदळकी   बकरी घरोघरीं, धान्याची करिते चोरी   अल्प गुन्हा अल्प चोरी, करुं दिल्या मोठ्या करी   मात्रागमन   मात्रागमन-नी   सगुण्या ; सगा   एक गोरी, बहात्तर (हजार) खोडी चोरी   एका पैंशाची चोरी, करील रुपयांची तरी   एक गोरी, बहात्तर खांडी चोरी   दगा न कोणाचा सगा   बुरटी चोरी   मात्रागमन   सीतेसारखी नारी पण तीही गेली चोरी   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.