Dictionaries | References

संगीत-संगीतानें आनंद झाला, साप विसरला द्वेषाला

संगीत हे इतकें सर्व प्राणिमात्रास प्रिय आहे कीं सापहि तें ऐकून डोलूं लागतो व क्षणभर आपला दुष्ट स्वभाव विसरुन जातो.

Related Words

संगीत-संगीतानें आनंद झाला, साप विसरला द्वेषाला   दुसर्‍याचा आनंद पाहून मत्सरी श्रमी होती   अजगरासारखा लोळत पडला सार्‍या कामाचा भणका झाला   काल मेला आणि आज पितर झाला   मार शेजार्‍या साप, मी मुलाबाळांचा बाप   साप मरे न लाठी तूटे   साप-साप साप म्हणून भुई धोपटणें बडविणें   नणंद आणि कळीचा आनंद   एवढा झाला गर्व कीं, दोन बोटें स्वर्ग   गादीवरून उतरला कोतवाल, झाला कवडीचा माल   दादला झाला गोसावी आणि पोरें कोणीं पोसावीं   धनी झाला जागा, चोर आला रागा   दादा दादा मार साप, मी लेंकरांबाळांचा घाप   मुंगूस-मुंगूस पाहिला आणि साप पळाला   मुलें झालीं ना चार? मग झाला संसार   सब् जग्गें साप तेडा चले, लेकिन बिलमें सीधा घुसे   डोंगर व्याला, उंदीर झाला   कुणबी माजला, मराठा झाला   जो देवाला विसरला, तो पारखा झाला   राजा उदार झाला, हातीं भोपळा दिला   आनंद III.   पोटभर जेवला अन्‌ देवाला विसरला   अति परिचय झाला तेथें अनादरानें ठाव घेतला   आजा मेला नातु झाला, जमाखर्च बरोबर   कोंबडा आरवला आणि आरंभ झाला कामाला   तेलणीनें केला धडा आणि बुधला झाला उपडा   दंश करण्याच्या अगोदर सापाचा बंदोबस्त झाला पाहिजे   पाटलाला आला नजराणा, महार झाला दिवाणा   विंचू व्याला टोकर (टोलार) झाला   सगळा स्वैंपाक तयार झाला आणि विसरली मिठाला   साप सब जगे तेढा पर आपने बीलमें सीधा   अजगरासारखा लोळत पडला सार्‍या कामाचा भणका झाला   अंधळा पाहतां चांद होय मोठा आनंद   अस्तनींतला साप   आनंद II.   आनंद III.   कुणबी माजला, मराठा झाला   कवड्या साप   काल मेला आणि आज पितर झाला   जो सवतीला बळी पडला, त्‍याचा कारभार ढिला झाला   झाला   पापाच्या वाढीला, बापाचा पुत्नशोक कारण झाला   बाप निघाला कामाला, बाळ आडवा झाला   भक्ताच्या संगतीनें देव मायाळु झाला   राजा पाहिला, नवरा विसरला   लोभाला बळी पडला, घरादराचा नाश झाला   संगीत   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.