TransLiteral Foundation

संगत-ति-संगतगूण की सोबतगुण

सहवासानें परस्परांचे गुण परस्परांस जडतात.

Related Words

मी भाग्याची, संगत नको चांडाळाची   कालनिर्णयकोश IV. - सप्तर्षियुग की कल्पना   अही खाऊं की मही खाऊं करणें   अशी कर काट की त्यांत बने तुझा थाट   उपट सूळ (की) घे खांद्यावर   गोड पाण्यातला मासा तोंडाला गोड लागला की, पाण्याच्या एका कोंडीतून दुसर्‍या कोंडीत जायला मनुष्‍य उत्‍सुक होतो   जीव की प्राण   संगत-संगत संतन की कर ले तो गढत गढत गढ जाय   ति   मारती-ति   अधोगत-ति   नक्कारखानेमें तूती की आवाज   ‘ हीच की हिची आवय ’म्हळ्ळेले गादि   आयुष्य काही कापसाचा तंतू नव्हे की, तोडूं म्हटल्या तुटेल   आपले मांडी (गांडी) खालचे गेलें, मग त्यावर एक बसोत की दोन बसोत   केतकीचें पानबाई की की   वांत-ति   ज्ञात-ति   सोनार शिंपी कुलकर्णी आप्पा यांची, तिघांची संगत नकोरे बाप्पा   चांगली असतां संगत, जीव राहे सदा शांत   देव तशी पूजा आणि संगत तशी वागणूक   दैवगत-ति   अंगतपंगत तीच गडयाची संगत   वाईट संगत वाईट संवयी जडविते   शांत-ति   धरतो दुष्टाची संगत, त्याचें कल्याण नाही होत   संगत-ती   शून्यमस्तक or की   आवड असली की सवड आपोआप होते   पर की आस, सदा निरास   घातक or की   हाकाहाक or की   गाढव माजला की तो अखेर आपलेंच मूत पितो   आहे तीच स्थिति गोड वाटली की प्रगति खुंटली   लेजे दान की दीजे प्राण   जीवु गोडु की गोड गोड   भडभुंजा-भडभुंजे की लडकी और केसरका टिकला   हें गांवजेवण नव्हे, की घेतला थाळातांब्‍या नि चालला जेवायला   आईचें दूध की गायीचें दूध   अशी मुलगी फटाकडी की नवर्‍याला गाभण करील   खाटक-की-खाटीक   अशी लेक हवई, की घरोघर जांवई   नानक (कहे) नन्हे होईजे जैसी दूब, और घांस जर जात है दूब खूब की खूब   धनी कुंभार असो की परीट असो, गाढवाचे हाल कांहीं चुकत नाहींत   घरी एकाचा स्‍वभाव वाकडा, की सर्व कुटुंबाचा बखेडा   आपघर की बापघर   नवरा मरो की नवरी मरो, उपाध्यास दक्षिणेचे कारण   हाकाहांक-की   कुत्र्याचें तोंड गाढवानें चाटलें व गाढवाचें तोंड कुत्र्यानें चाटले म्‍हणोन बाटते की काय   की पिठाचे प्रकार सतरा   अंगतपंगत तीच गडयाची संगत   अधोगत-ति   केतकीचें पानबाई की की   काळोखी-की   की   घातक or की   ज्ञात-ति   जात-ति   डोळेझांक-की   ति   दैवगत-ति   मारती-ति   यथापद्धत-ति   लोकरीत-ति   वांत-ति   विकृत-ति   विश्र्वासघातक-की   शून्यमस्तक or की   शांत-ति   संगत   संगत-ति   सोबत-सोबत संगत   हाकाहाक or की   हाकाहांक-की   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

zone of discharge

 • उत्सर्ग विभाग 
RANDOM WORD

Word Search


Input language:

Did you know?

श्रावण महिन्यांत महादेवाच्या पिंडीवर दुधाचा अभिषेक कां करावा? त्याचे पुण्य काय?
Category : Hindu - Puja Vidhi
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Status

 • Meanings in Dictionary: 717,893
 • Total Pages: 47,439
 • Dictionaries: 46
 • Hindi Pages: 4,555
 • Words in Dictionary: 325,717
 • Marathi Pages: 28,417
 • Tags: 2,707
 • English Pages: 234
 • Sanskrit Pages: 14,232
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.