TransLiteral Foundation

शूर-शूरस्य मरणं तृणं| शूराला मरण तृणसमान आहे

( सं.) शूर मनुष्याला मृत्यु हा कस्पटाप्रमाणें असतो. सबंध श्लोक असा-उदारस्य तृण वित्तं शूरस्य मरणं तृणम्
विरक्तस्य तृणं भार्या निःस्पृहस्य तृणं जगत्
-सुर १५६.१४७.

Related Words

चौघाबरोबर मरण वर्‍हाडासमान   क्रोध आणि शांति, आहे एकाच्या हातीं   घरांत बारा हात वेळू फिरतो आहे   व्यवहार-व्यवहार ज्ञान हें मनुष्य जीविताचें मुख्य अंगा आहे   चित्तास समाधान राखणें हेंच योगाचें सार आहे   पीठ आहे तर मीठ नाहीं आणि मीठ आहे तर पीठ नाहीं   चूक मनुष्‍यांत आहे, ईश्र्वरापाशीं क्षमा आहे   जीवन हें ईश्र्वरी देणें, मरण हे घेणें   खर्‍याला (कधी) मरण नाहीं   घरचा थेंबा नि बाहेरचा तांब्‍या, बरोबर आहे   ईश्र्वर करणी अगाध आहे   शरण आलेल्यास मरण चिंतूं नये   आखला सुटला तर उकीरडा उकरील, पर्वताशी थोडीच टक्कर घेणार आहे?   काशी विद्येचें आगर आहे   खाद आहे तर लाद (लाध) आहे   कुत्र्याचे मुर्वतीनें मरण   आजचे मरण उद्यावर ढकलणें   आपल्या गॅल्या मरण विघ्नसमान, आनी दुसर्‍या गॅलॅ मरण वाड्डीके समान   उंच घरापेक्षां लौकिक थोर आहे   मरण जाणणें-समजणें-कळणें कळूं लागणें   पुरुष ही परमेश्वराची कीर्ति तर स्त्री ही परमेश्वराची प्रत्यक्ष मूर्ति आहे   मडक्‍याचा कांठ ओला आहे तो वळेल   अशी आहे तशी आहे   हें काय आहे बाई ! तर आहे मसणवटींतील माती   घरांत शूर, बाहेर भागुबाई   शूर VI.   शूर IX.   शूर VIII.   तूं कर वटवट-कटकट, मी आहे निगरगट्‌ट, माझा गुरु बळकट   ज्‍याचे जवळ अर्थ आहे, त्‍याशीं मत्‍सर करूं नये   माम्या मावशा आहे पण आईची सर कोणा नये   चौकटीचें मरण   स्वतः मागितलें तर ताक मिळेना तें निरोपानें दूध येणार आहे !   खोट्याक प्राण नाय, नि सत्‍याक मरण नाय   आशा अमर आहे   सगळया जगाचा, मान आहे रुढीला   धर्म आहे कर्मांगी, कळलें पाहिजे प्रसंगी   अग्नि हा चांगला चाकर पण वाईट धनी आहे   जन त्रिविध आहे   छपन्न देशचें पाणी प्याला आहे   म्हातारपण-म्हातारपण हें दुसरें बाळपण आहे   कृतीनंतर उपदेश वायां आहे   नवें लुगडें नुताचें, आहे सुताचें   डोळ्या अवलोकन साहे, जिवा तसें मन आहे   वियोग-वियोग ही आठवणीची स्मरणी आहे   घोडा मैदान पुढें आहे   माय मेली बाळपणीं, स्त्री तरुणपणीं, पुत्र वृद्धपणीं विचित्र आहे करणी   आहे तीच स्थिति गोड वाटली की प्रगति खुंटली   ही काळरात्र चालली आहे   मार. ‘राजश्रीअ स्वामी इतराज होऊन पाणिप्रवाह मुखावरी होऊन आबरु घेतली ऐसा प्रसंग येथील आहे.’   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

unlisted stock

 • असूचीगत स्टाक 
RANDOM WORD

Word Search


Input language:

Did you know?

अतिथी व अतिथिसत्कार याचे विशेष महत्व काय?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Status

 • Meanings in Dictionary: 717,923
 • Total Pages: 47,648
 • Dictionaries: 46
 • Hindi Pages: 4,555
 • Words in Dictionary: 325,706
 • Marathi Pages: 28,626
 • Tags: 2,710
 • English Pages: 234
 • Sanskrit Pages: 14,232
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.