Dictionaries | References

वेळ-वेळ अवेळ


योग्य अयोग्य समय
अनुकूल प्रतिकूल काल. चांगली वाईट वेळ.

Related Words

वेळ   अवेळ   चढती वेळ-वेळा   विणची वेळ   वेळ-वेळ अवेळ   एक वेळ पाय घसरतरीच घसरतवता   गायचो वियेंवचो वेळ, पाड्याक तिका बायल करचो वेळ   ओखटी वेळ   जशी जशी वेळ पडे, तसतसे करणें (होणें) घडे   हडपणें-हडपला अग्नी आणि बळाची प्रीती, हे क्कचित्‍ फार वेळ टिकती   बरें करुंक कळाव जाय, वायट करुंक वेळ नाका   काळ (= वेळ)   सगळे वेळ सोपे दोनपारची वेळ कठीण   काळ आला होता पण वेळ आली नव्हती   एक वेळ गुवा माथँ मारच्या पैलीं, मागीर तांतू दोन आसात?   वेळ निघून जातो पण शब्द राहतो   उद्योग वेळ-वेळा   पीठ वेळ काढतें, भात नेऊन पोंचवितो, भाकरी नेऊन परत आणते   वेळ मारुन नेणें   काळ ना वेळ आणि गाढवाचा खेळ   सुळीं द्यावयाची वेळ   उतावळ-वीळ-वेळ   वेळ आली पण काळ नाहीं आला   दिसायला काम नाहीं आणि बसावयाला वेळ नाहीं   निरवानिरवीची वेळ   चढती वेळ or ळा   वेळ ना वखत, पाहुणा गेला कुंथत   गेली वेळ पुन्हां येत नाहीं, सदां सुख मिळत नाहीं   वक्ताची वेळ   जेथें फुलें वेंचली तेथें शेण्या वेंचण्याची वेळ येणें   वेळार वेळ, शिगम्यार खेळ   एक वेळ मूल पोळे परी, अग्नीची भीति घरी   उतरती वेळ-ळा   वेळ ना वार, खादाड मागे जोगवा   जेथे मोहरा वेंचल्‍या तेथे गोंवर्‍या लावण्याची वेळ येणें   एक वेळ थुकी वडयली ती परतून गिळतात?   वेळ ना वारीं, गाढव आले पारीं   वेळ मारणारा-माऱ्या   होती आली वेळ म्हणजे गाजराचें होतें केळ   जेव्हां येते वेळ, तेव्हां होतें गाजराचें केळ   कारणाव्यतिरिक्त बोलूं नये, दुसर्‍याचा वेळ घेऊं नये   गेली वेळ (घडी) पुनः येत नाहीं   जेव्हां येते वेळ, तेव्हां होतें गाजराचे केळ   एक वेळ पदद्वार, घडल्या करी निरंतर   अपमृत्यु - अपमृत्यूचा एखाद वेळ महामृत्यू होतो   गोळकाचे सोंवळें, सारा वेळ बिळबिळें   खडतर वेळ   सर्वच वेळ साजे तर सारेच होतील राजे   आयती वेळ   राक्षस वेळ   एवढावळ-वेळ   ओखटी वेळ   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP