Dictionaries | References

वेळ मारणारा-माऱ्या


  Ready-witted.

Related Words

वेळ   चढती वेळ-वेळा   विणची वेळ   एक वेळ पाय घसरतरीच घसरतवता   वेळ-वेळ अवेळ   गायचो वियेंवचो वेळ, पाड्याक तिका बायल करचो वेळ   ओखटी वेळ   जशी जशी वेळ पडे, तसतसे करणें (होणें) घडे   हडपणें-हडपला अग्नी आणि बळाची प्रीती, हे क्कचित्‍ फार वेळ टिकती   बरें करुंक कळाव जाय, वायट करुंक वेळ नाका   वेळ मारणारा-माऱ्या   काळ (= वेळ)   सगळे वेळ सोपे दोनपारची वेळ कठीण   काळ आला होता पण वेळ आली नव्हती   एक वेळ गुवा माथँ मारच्या पैलीं, मागीर तांतू दोन आसात?   वेळ निघून जातो पण शब्द राहतो   उद्योग वेळ-वेळा   पीठ वेळ काढतें, भात नेऊन पोंचवितो, भाकरी नेऊन परत आणते   वेळ मारुन नेणें   काळ ना वेळ आणि गाढवाचा खेळ   सुळीं द्यावयाची वेळ   बाजू मारणारा-मारून नेणारा   बाजू मारणारा-मारुन नेणारा   गोळकाचे सोंवळें, सारा वेळ बिळबिळें   खडतर वेळ   सर्वच वेळ साजे तर सारेच होतील राजे   आयती वेळ   दिसायला काम नाहीं आणि बसावयाला वेळ नाहीं   निरवानिरवीची वेळ   उतावळ-वीळ-वेळ   वेळ आली पण काळ नाहीं आला   चढती वेळ or ळा   वेळ ना वखत, पाहुणा गेला कुंथत   गेली वेळ पुन्हां येत नाहीं, सदां सुख मिळत नाहीं   वक्ताची वेळ   जेथें फुलें वेंचली तेथें शेण्या वेंचण्याची वेळ येणें   वेळार वेळ, शिगम्यार खेळ   एक वेळ मूल पोळे परी, अग्नीची भीति घरी   एक वेळ पदद्वार, घडल्या करी निरंतर   उतरती वेळ-ळा   वेळ ना वार, खादाड मागे जोगवा   जेथे मोहरा वेंचल्‍या तेथे गोंवर्‍या लावण्याची वेळ येणें   एक वेळ थुकी वडयली ती परतून गिळतात?   वेळ ना वारीं, गाढव आले पारीं   होती आली वेळ म्हणजे गाजराचें होतें केळ   जेव्हां येते वेळ, तेव्हां होतें गाजराचें केळ   जेव्हां येते वेळ, तेव्हां होतें गाजराचे केळ   राक्षस वेळ   कारणाव्यतिरिक्त बोलूं नये, दुसर्‍याचा वेळ घेऊं नये   गेली वेळ (घडी) पुनः येत नाहीं   एवढावळ-वेळ   ओखटी वेळ   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP