TransLiteral Foundation

वियोग-वियोग ही आठवणीची स्मरणी आहे

वियोगावस्थेंत ज्याचा वियोग झाला असेल त्याची एकसारखी आठवण होत असते. -सह्याद्री सप्टेंबर १९४१.

Related Words

वियोग-वियोग ही आठवणीची स्मरणी आहे   क्रोध आणि शांति, आहे एकाच्या हातीं   धर्म आहे कर्मांगी, कळलें पाहिजे प्रसंगी   ओळख ही सोन्याची खूण   व्यवहार-व्यवहार ज्ञान हें मनुष्य जीविताचें मुख्य अंगा आहे   घरांत बारा हात वेळू फिरतो आहे   चित्तास समाधान राखणें हेंच योगाचें सार आहे   पीठ आहे तर मीठ नाहीं आणि मीठ आहे तर पीठ नाहीं   चूक मनुष्‍यांत आहे, ईश्र्वरापाशीं क्षमा आहे   घरचा थेंबा नि बाहेरचा तांब्‍या, बरोबर आहे   ईश्र्वर करणी अगाध आहे   पुरुष ही परमेश्वराची कीर्ति तर स्त्री ही परमेश्वराची प्रत्यक्ष मूर्ति आहे   खाद आहे तर लाद (लाध) आहे   काशी विद्येचें आगर आहे   आहे ते दिवस ते दिवस दिवाळी नाही ते दिवस शिमगा   आखला सुटला तर उकीरडा उकरील, पर्वताशी थोडीच टक्कर घेणार आहे?   रुढी ही पाऊलवाटेसारखी रुंद होत जाते   हिंगे-हिंगे तांब्या तिंगे पाणी, तुम्ही ही ध्यान मले ही द्या   जाते घडी ही आपुली साधा, करा काय ते आतां करा   मडक्‍याचा कांठ ओला आहे तो वळेल   उंच घरापेक्षां लौकिक थोर आहे   ही काळरात्र चालली आहे   हें काय आहे बाई ! तर आहे मसणवटींतील माती   अशी आहे तशी आहे   भिन्न-भिन्न मैत्री ही क्वचितच पूर्णत्वाला पोहोंचते   ही बाई विंचवाला सुद्धा कामाला लावील   भक्ति ही संकटकालीं जन्म पावते   शत्रु-शत्रुची उपेक्षा ही दुःखाची अपेक्षा   हातांत असलेल्या एक पक्षाची किंमत झुडपांत असलेल्या दोन पक्षांपेक्षां जास्त आहे   नाक कापलें तर म्हणे भोंक आहे   विनय-विनयशीलता हें एक अहंकाराचें भाषांतर आहे   बोटें चाटून कोठें पोट भरलें आहे?   जगीं सर्वसुखी असा कोण आहे। विचारी मना तूंचि शोधोनि पाहे।।   घोडा मैदान पुढें आहे   माय मेली बाळपणीं, स्त्री तरुणपणीं, पुत्र वृद्धपणीं विचित्र आहे करणी   आहे तीच स्थिति गोड वाटली की प्रगति खुंटली   माम्या मावशा आहे पण आईची सर कोणा नये   तूं कर वटवट-कटकट, मी आहे निगरगट्‌ट, माझा गुरु बळकट   स्वतः मागितलें तर ताक मिळेना तें निरोपानें दूध येणार आहे !   ज्‍याचे जवळ अर्थ आहे, त्‍याशीं मत्‍सर करूं नये   आशा अमर आहे   सगळया जगाचा, मान आहे रुढीला   अग्नि हा चांगला चाकर पण वाईट धनी आहे   जन त्रिविध आहे   छपन्न देशचें पाणी प्याला आहे   नवें लुगडें नुताचें, आहे सुताचें   म्हातारपण-म्हातारपण हें दुसरें बाळपण आहे   कृतीनंतर उपदेश वायां आहे   डोळ्या अवलोकन साहे, जिवा तसें मन आहे   मार. ‘राजश्रीअ स्वामी इतराज होऊन पाणिप्रवाह मुखावरी होऊन आबरु घेतली ऐसा प्रसंग येथील आहे.’   अक्कल नाहीं पण मुलगा तर दाणा आहे   अग्नि हा चांगला चाकर पण वाईट धनी आहे   अजून पहिलाच दिवस आहे   अजून पहिला, प्रथम , पूर्व दिवस आहे   अंतकाळ बरा, पण माध्यान्हकाळ मोठा कठिण आहे, अंतकाळापेक्षां माध्यान्हकाळ कठीण   अधिकाराचा दोष आहे माणसाचा नव्हे   अन्न हें जीविताचा आधार आहे   अब्रुची चाड सर्वांस आहे   अशी आहे तशी आहे   असतां कोणी ठक, न म्हणे मी आहे देख   आई! मी ढेप आणतों, तर मुंगळ्या बाबा! तुझी कंबरच सांगते आहे   आकाशाला काही टेका आहे?   आखला सुटला तर उकीरडा उकरील, पर्वताशी थोडीच टक्कर घेणार आहे?   आज आहे सुवर्णकांती, उद्यां होय तिची माती   आपलें नकटें आणि लोकांचे चोखटें बरोबर आहे   आपल्या कानांत बोटें घातलीं असतां धडधड असा आवाज होतो तो कसला? तर रावण जळत आहे त्याचा   आपल्याखालीं जळत आहे अन् दुसर्‍याचें विझवण्यास पळत आहे   आल्यावरी विपत्ती, कळे मैत्री आहे किती   आवड गोड आहे   आशा अमर आहे   आशा प्रीतीचें बंधारण, आहे मनाचे स्वाधीन   आहे   आहे-असेल ते दिवस दिवाळी, नाहीं-नसेल ते दिवस शिमगा   आहे आहे नाहीं नाहीं   आहे जे सामर्थ्य, त्याहून नको व्यर्थ   आहे जातीनें वाईट, तो कोणाशीं नसे नीट   आहे ते दिवस ते दिवस दिवाळी नाही ते दिवस शिमगा   आहे त्यांतून थोडे घ्यावे, शेष राही तें ठेवावें   आहे तितक्यांत चालवी, सुखी आपणांस म्हणवी   आहे तीच स्थिति गोड वाटली की प्रगति खुंटली   आहे तोंवर दिवाळी, नाहीं तोंवर शिमगा   आहे फुळकवणी, पण लागताहे रुचकवणी   आहे मृत्युपरी, पारतंत्र्याची दोरी   आहे रतन, पण पाहिजे जतन   ईश्र्वर करणी अगाध आहे   ईश्र्वर सत्वशील आहे, अनंत काळ दीर्घ राहे (पाहे)   उंच घरापेक्षां लौकिक थोर आहे   उजाडले पण सूर्य कोठे आहे?   उपजल्या प्राण्यास मरण हें लागलेलेंच आहे   एखादें संकट पाहिल्यानंतर ते अर्धें टाळण्यासारखें आहे   ओझे आहे म्हणून वांटून घ्यावें   ओल आहे कीं पोल आहे? ओल ना पोल   ओवा म्हणतो मी आहे गुणी, पण माझ्यावर पितात पाणी   कृतीनंतर उपदेश वायां आहे   कपाळ फोडून घेऊन कुठें नशीब उघडलें आहे?   कुंभाराचे पोर धडक्‍या हंडीत शिजवणार आहे?   कराल ते थोडें आहे   क्रोध आणि शांति, आहे एकाच्या हातीं   क्रोध हा वेडेपणाची लहर आहे   कलहवृद्धि न करावी हा थोरांचा संप्रदाय आहे   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

कांडादळा

 • Comprehensive terms for the operations of husking and comminuting rice &c. 
RANDOM WORD

Word Search


Input language:

Did you know?

mahameruyantrachi shastrashudh mahiti sangavi. Gharat thevnyasathiche mahameruyantra pokal ki bhariv ?
Category : Hindu - Puja Vidhi
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Status

 • Meanings in Dictionary: 717,751
 • Total Pages: 47,439
 • Dictionaries: 46
 • Hindi Pages: 4,555
 • Words in Dictionary: 325,781
 • Marathi Pages: 28,417
 • Tags: 2,707
 • English Pages: 234
 • Sanskrit Pages: 14,232
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.