Dictionaries | References

वास्तु.विद्या

Related Words

विद्या   वास्तु   ददाची विद्या   चतुर्दश विद्या   अक्कलेचें मूळ विद्या   शिकेल त्याची विद्या   विद्या-विद्या आली हातां, मुरुशीं देती लचा   विद्या नसे ज्याः पशु गणावे त्या   विद्या मित्रं प्रवासेपु भार्या मित्रं गृहेषु च   गुरुगेलि विद्या गुरु मात्‍यारि आइलि   अक्कलेहून विद्या जास्ती, आझ्याप्रमाणें वाढती   चौदा विद्या व चौसष्‍ट कला   लहानपणीं विद्या केली, तरुणपणीं फळा आली   अभ्यास करील त्याची विद्या, जपेल त्याची लक्ष्मी, खपेल त्याचें शेत व मारील त्याची तलवार   अभ्याससारिणी विद्या   विशीं विद्या, तिशीं धन   घघाची विद्या   पंधरावे विद्या   परहातीं धन व पुस्तकी विद्या   परस्वाधीन जिणें (धन) आणि पुस्तकी विद्या कामास येत नाही   गरीबाला विद्या धन, द्रव्यवानाला भूषण   चोरटी विद्या   एक शेर विद्या आली जरी, दहा शेर अक्कल लागे वरी   विशीं विद्या, तिशीं धन, चाळिशीं मरण   विशीं विद्या आणि तिशीं धन   बंगाली विद्या   अनंत शास्त्रं बहुलाश्व विद्या, अल्पश्व कालो बहु विघ्नताच   पूज्य-(विद्या, स्त्रानसंध्या इ.वर) पूज्य पडणें   गुरूची विद्या गुरूवर फिरली   गुरूची विद्या-अक्‍कल गुरूला फळली-भोंवली   आयुष्य किंचित्, विद्या असे बहूत   गुरु गुरु विद्या, शिर शिर (सरसर) अक्‍कल   आयुः कर्म च वित्तं च विद्या निधनमेव च।। पंचैतानि विसृज्यंते जन्मस्थस्यैव देहिनः ।।   सुखार्थिंनः कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिनः सुखम्   तरवार मारत्‍याची, विद्या कर्त्याची   घरची विद्या   छडी लागे चमचम (छमछम), विद्या येई घमघम, छडी काही लागेना विद्या काही येईना, छडीवर पडली सावली आम्‍हांस विद्या पावली   बायलां गेली विद्या, रान्नी पोर्लात   एकपट विद्या, दसपट गर्व   मारील त्याची तरवार व करील त्याची विद्या   विद्यया लभते सर्व विद्या सर्वत्र पूज्यते   कोणाला विद्या राजसत्ता, कोणाला नुसती दरिद्रता   मारील त्याची तरवार, करील त्याची विद्या, भजेल त्याचा ईश्वर   चाक्षुषी विद्या   हातीं कवडी, विद्या दवडी   पराधीन जिणें, पुस्तकी विद्या   गोमेची विद्या गोम जाणा, भुरंगी बापडीं काय जाणत   असुरी विद्या   राक्षसी विद्या   हातांत कवडी, विद्या दवडी   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP