Dictionaries | References

वासरुं-वारा प्यालेलें-कानांत वारें शिरलेलें वासरुं


सैरांवैराम धांवणारें, मोकाट सुटलेलें वासरुं. ( ल.) अद्वातव्दा वागणारा, मोकाट माणूस.

Related Words

वारा   वासरुं   वासरुं-वारा प्यालेलें-कानांत वारें शिरलेलें वासरुं   वारें   वाजता वारा   वारा वाजणें   वासरा कानांतु वारें रिगिल्यावारि   अंगावरून वारा जाणें   कानांत तुळशी (पत्र) घालणें-घालून बसणें   आला वारा गेला वारा, कोण कुणाचा सोयरा धायरा   वारा पाहून पाठ द्यावी, वारावाहेल तसें करावें, वारा पाठीवर घ्यावा   अंगांत गुंगी येणें,वारें घेणें,शिरणें   कानांत तेल घालणें   वारा घेणें-खाणें-पिणें   कानांत वारे भरणें   वारें घेणें   कानांत खुंट्या ठोकणें   वासरुं होऊन प्यायला अन् गोर्‍हा होऊन उडायला उशीर नाहीं   संसार वारा होणें   वारें आहे तों उपणून घ्यावें   सुलट वारा   आकाशात वारा, खाली वावटळीचा पसारा   वारें आयिल्ले तशि शीड (सूप) दिववें   घरचा भारा आणि शेताचा वारा   वारा वाजेल-येईल-वाहील तशी पाठ फिरविणें-पाठ देणें   वारें येता तसें सूप दिवचें   नळी फुंकिली सोनारें, इकडून तिकडे गेलें वारें   कानांत तेल घालून निजणें   भाटकाराचें वारें, सगळें भाटाक सारें   कानांत जपणें   कानांत-कानामध्ये मंत्र सांगणें-फुंकणें   जंगलाचा वारा, घरचा भारा   पाऊस धारोधार, वारा करितो सारासार   मोठया झाडाला वारा लागतो   तुळशीपत्र कानांत घालून बसणें   हिडगा-हिडग्याची व्याली गाय, खांद्यावर वासरुं, जत्रेला जाय   खेळतें वारें   लंगडया गाईत वासरुं प्रधान   गुरुंढोरुं-वासरुं   वारा फिरणें   हरा वारा देव्हारा   बाईची नथ रस्त्यांत आणि बोवाची भिकबाळी कानांत   कानांत बोटे घालणें   झड वारें येतां असतांना माडा मुळांत रांवचें न्हंय   आपल्या कानांत बोटें घातलीं असतां धडधड असा आवाज होतो तो कसला? तर रावण जळत आहे त्याचा   कानांत बुगडी, गांवांत फुगडी   सोन्यारुपयाचा वारा आणि खुदर्याचा भारा   घरचा चारा आणि रानचा वारा   वारा बेवारशी, पाऊस उपवाशी   घरांतील चारा आणि बाहेरील वारा   उपरचा वारा   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP