Dictionaries | References

वळवळ-ळी


 f -ळा
 m  Course. Rolling from side to side. Fidgetiness.

Related Words

वळवळ-ळी   वळवळ   कुत्र्याची वळवळ   खडकाळ or ळी   ताटकळ-ळी   मुंगळा-मुंगळा-ळी लागणें   मोरली-ळी   मयाळ or ळी   अतुरबली or ळी   कांबळ-ळी   हडळ-ळी   इसळ or ळी   चाळाचाळ-ळी   धेंडोली or ळी   कर्णावळ or ळी   पोकळापोकळ or ळी   उतावळ-ळी   करदळ or ळी   रानकेळ or ळी   केकावली or ळी   झळाळ or ळी   भकाटी-ळी   रूपावलि-ळी   वेल्हाळा or ळी   केकावली-ळी   उष्टी पत्रावळ-ळी   गचाळ-ळी-ळ्या-खोर   मनपिंगळा-ळी   नेवाळ or ळी   सरकाळ or ळी   डिंगळ or ळी   धाबळी-ळी   भगळ or ळी   झेंडोली or ळी   भ्रमरपडळ or ळी   मोडकळ or ळी   गव्हाळ-ळी   कळमळ-ळी   भुरकाडी or ळी   सालफळ or ळी   खोऱ्याळ or ळी   मंडावळ or ळी   मुरेली or ळी   अटाली or ळी   कळमळ or ळी   जांभई-ळी   मुठाळा or ळी   एकनाळ-ळी-ळ्या   उतावळ or ळी   शिवीगाळ or ळी   अंगुलि-ळी   अटाली or ळी   अतुरबली or ळी   आहळ or ळी   इसळ or ळी   उतावळ or ळी   उतावळ-ळी   उन्हाळा भाबई-ळी   उपटसुरी or ळी   उष्टी पत्रावळ-ळी   एकनाळ-ळी-ळ्या   केकावली or ळी   केकावली-ळी   कुंडली-ळी   कुदळ-ळा-ळी   कर्णावळ or ळी   करदळ or ळी   करसांबळ or ळी   कळमळ or ळी   कळमळ-ळी   काज ळी   कांबळ-ळी   खडकाळ or ळी   खोऱ्याळ or ळी   गचाळ-ळी-ळ्या-खोर   गड्याळ or ळी   गुरधळ or ळी   गव्हाळ-ळी   गोधूळ or ळी   चाळाचाळ or ळी   चाळाचाळ-ळी   चोळाचोळ-ळी   जांभई or ळी   जांभई-ळी   झेंडोली or ळी   झळाळ or ळी   डिंगळ or ळी   ताटकळ-ळी   दांडोळ or ळी   दांतकसळ or ळी-कसाळ   धेंडोली or ळी   धाबळी-ळी   नेवाळ or ळी   पाडळ or ळी   पोकळापोकळ or ळी   बंडाळ or ळी   भकाटी-ळी   भगळ or ळी   भुरकाडी or ळी   भ्रमरपडळ or ळी   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP