TransLiteral Foundation

वडास आलीं वडफळें, कावळयास आलें रुं-आला मुखरोग

चांगले दिवस आले असताम उपभोगाचें सामर्थ्य जाणें.

Related Words

आला   वडास आलीं वडफळें, कावळयास आलें रुं-आला मुखरोग   लांडगा आला रे लांडगा आला !   वार्‍यानें आलें वावटळनें गेले   विंदुरान आलें खेल्लावरी   लांडगा आला भेटीला, कुत्रा गेला गांवाला   अपराध केला शिष्यानें आणि गुरुला आलें धरणें   आला भेटीला, धरला वेठीला   पोराचें पोर गेलें नि कातबोळाचें मागणें आलें   आला वारा गेला वारा, कोण कुणाचा सोयरा धायरा   कातबोळाला गेला आणि बारशाला आला   अंधळें म्हणते पाला पाला बहिरें म्हणतें शेताचा मालक आला   आला आरोप खर्‍यावर तरी तो नाही भिणार   कान उपटले तेव्हां ताळ्यावर आला   खतां आलें तरी पचवितां आलें पाहिजे   एक नन्ना म्हणती, आलें दुःख निवारती   प्राणावर आलें होतें पण शेपटावर-बोटावर निभावलें गेलें   दुखणें आलें जोरावर, कांदाभाकर उरावर   शिष्याचें करणें, गुरुला आलें धरणें   कानामागून शिंगे आलीं, तीं तिखट झालीं   मृगया-मृगया केली राजानें, मागूच आलीं पक्कानें   जन्मा आला हेला, पाणी वाहतां (वाहतां) मेला   आधींच (बोंबलण्याचा) उल्हास, त्यांत (आला) फाल्गुनमास   वळवणी आलें आणि तळवणी घेऊन गेलें   शिंदळाची आई, गुराख्याचें आलें, आणि कुणब्याचें गेलें   हातीं आला ताजवा, अन् सारा दिवस नागवा   राजाला आला चांदकोत, बटकी कांहीं सुटेना   आला-ली-लें गेला-भला   प्रसंग आला तडातडी, तेथें करावी तातडी   देण्याला (द्यावया) नाहीं थार, आड आला शनिवार   आला बायकोचा भाऊ, याहो आपण एका ताटीं जेवूं   सारा मुलुख फिरला आणि रिकामा आला   वेळ आली पण काळ नाहीं आला   हिस्सा-हिश्शाचा हिस्सा, हिंवर चिंचेचा भाचा आणि त्याला आला उल्हासा   काळ आला उफराटा, न करी कोणाशीं तंटा   सोनारानें कान टोचले तेव्हां शुद्धीवर आला   हातीं आला, तो लाभ झाला   प्रसवली माता, मळमूत्रीं पुत्र, आला गोत्रीं भाग्यवान्‌   आला उंदरांचा मारा, घरांत मातीचा पसारा   धनी झाला जागा, चोर आला रागा   व्याही-व्याही पाहुणा आला तरी रेडा दुभत नाहीं   बाप पाहुणा आला म्हणून रेडा का दोहायाचा   मामाचा वशिला, आला नाहीं कामाला   सासू-सासू गेली-मेली ठीक झालें, घरदार हातीं आलें   अल्प डामर लागतां, पीप न घालवी आलें हाता   सूर्या पोटीं शनि आला सारा लोक भांबावला   अति झालें आणि हसूं आलें   पाटलाला आला नजराणा, महार झाला दिवाणा   बोलत्याचें कालें खपतें पण न बोलत्याचें आलें खपत नाहीं   देव आला द्यायाला, तों पदर नाहीं घ्यायाला   अंगार्‍याला गेला दिवस करायला आला   अंगार्‍याला गेला, पांगारा घेऊन आला   अझ आला   अति झालें आणि हसूं आलें   अंधळें म्हणते पाला पाला बहिरें म्हणतें शेताचा मालक आला   अबब - अबब ! केवढाहो नदीस पूर आला   आंब्याला मोहोर अन् कावळ्याला मुखरोग   आलें   आला   कुणब्‍याचें गेलें, गुराख्याचें आलें   कातबोळाला गेला आणि बारशाला आला   कान उपटले तेव्हां ताळ्यावर आला   काशीरामेश्र्वर केले, ते नाही फळा आलें   कोणी अमरपट्टा घेऊन आला नाही   गंगेत न्हालें, यमुनेत न्हाल, अंगी नाही पुण्य आलें   गांड धुवायला गेला, तेथे अंड हाती लागला-आला   गाढव स्‍वारीस गेले, घोडा होऊन नाहीं आलें   जिभेनें केलें-बोलें, तें ताळूवर आलें   डोक्‍यावरचें कर्ज खांद्यावर आलें   ढोरानं ढोर मेलें, कुत्र्याच्या गळ्यांत घाटरूं आलें   तंटा मिटवायाला गेला, आणि गव्हाची कणीक करून आला   तूप गेलें, तेल गेलें, धुपाटणें हातीं आलें   तेल गेलें तूप गेलें, धुपाटणें हातांत (हातीं) आलें   तेल गेलें तूप गेलें, हातीं धुपाटणें आलें   देवानें दिलें व कर्मानें नेलें, कर्माचें फळ पुढें आलें   दिवस झाडावर आला   दिवस दारीं आला   दिवस दारीं बाहेर आला   धनी धजला, नौकर जागला, पैशाला पूर आला   नवसानें मागितलें, तें मुळावर आलें   निजानीज झाली, घुबडें बाहेर आलीं   नियमित उद्योगाला, संवयीनें जोर आला   पैका गेला, अडका गेला, नाक घांसण्याचा प्रसंग आला   पोरचें पोर गेलें आणि तेलबोळाचें मागणें आलें   पोराचें पोर गेलें आणि कातबोळाचें मागणें आलें   पोराचें पोर गेलें नि कातबोळाचें मागणें आलें   फुटकच्या भिकेला, महागपणा आला   फार झालें, हंसू आलें   भरलेल्या पेटीचें कुलूप गेलें आणि रिकाम्या पेटीचें कुलूप आलें   मुखरोग   मोठा गेला आणि जोहार करुन आला   रुं   रिकामा गडी भागला आणि ज्याचें नाहीं काम केलें त्याला राग आला   लोक आले ताकाला, बायकोला संताप आला   वड पिकला आणि कावळयाला मुखरोग झाला   वडाची साल पिंपळास व पिंपळाची साल वडास   वेळ आली पण काळ नाहीं आला   वादविवाद केला, निष्कर्म हातीं आला   सगळें झालें आणि शेंसफुलावर आलें   सूर्याला ग्रहण लागलें सर्व गांवाला सुतक आलें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

खपाटुन

 • क्रि.वि. कचकावुन पहा . विशेष जोरदार अर्थ या शब्दानें व्यक्त केला जातो . 
RANDOM WORD

Word Search


Input language:

Did you know?

shreeyantra siddha kase karave ?
Category : Hindu - Puja Vidhi
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Status

 • Meanings in Dictionary: 717,751
 • Total Pages: 47,439
 • Dictionaries: 46
 • Hindi Pages: 4,555
 • Words in Dictionary: 325,781
 • Marathi Pages: 28,417
 • Tags: 2,707
 • English Pages: 234
 • Sanskrit Pages: 14,232
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.