Dictionaries | References

रडणें-रडत राऊत (रडतराव) घोडयावर बसविणें


निरुत्साही, नालायक मनुष्यावर एखादी कामगिरी बळेंच लादणें. म्हण. - ‘ रडत राऊत घोडयावर बसविला तर मेल्याची खबर आणितों ! ’ ‘ त्यांत रडत राऊत घोडयावर बसविला यापुढें पराजय कशास इच्छावा ? ’ -भाब ८४.

Related Words

रडणें-रडत राऊत (रडतराव) घोडयावर बसविणें   डाव बसविणें   गळा मोठा करून रडणें   रडत राऊत घोडयावर काय बसतो व तीर काय मारतो?   रडत राऊत घोडयावर आणि मौज गांवभर   पैठ बसविणें   राऊत   बारीक रडणें   आऊत सोडून राऊत होणें   रडणें   पठ बसविणें   डोईवर बसविणें   झाडाचे राऊत दिसणें-करणें   उशापायती रडणें   अंतर्यामीं रडणें   हिमटी काढून रडणें   चौकी बसविणें   घर बसविणें   जन्मास घालणारास रडणें   देव्हार्‍यांत बसविणें-मांडणे   पगडा बसणें-बसविणें   ध्रुवपदीं बसविणें   हरभर्‍याच्या झाडावर चढविणें-बसविणें   रडता राऊत घोडयावर बसविला तर मेल्याची खबर आणतो   दिवसां हांसणें आणि रात्रीं रडणें   बारा कोसावरचा पाऊस, सिंवेचा राऊत, पाणवठयाची घागर   दैवास रडणें   रडत राऊत, काय चालवील औत   राऊत-राऊत असे खरमरा तर घोडा चाले तुरतुरा   पायरीचा दगड पायरींत बसविणें   पाटी बसविणें   वेळू-वेळवावर बसविणें   कागदावर बसविणें - घालणें   गालांत बसविणें   तळावर बसविणें   धुर्‍यावर ठेवणें-बसविणें   (मुलगा-मूल)पाटीवर घालणें, बसविणें, लावणें   वाहत्या घोडयावर दोन गोणी जास्त   मोकळा-मोकळा कंठ करणें-करुन रडणें   लग्न केलें दवडीनें (घाईनें), रडत बसले सवडीनें (सोयीनें)   रांडेसारखा रडणें   सिवता ताज्या उजव्या हाताक आनी रडत त्या डाव्वा हाताक बस नये?   रडत जाई तो मेल्याची खबर आणी   घोव जाता उडत, नी बायल येता रडत   शिरा ताणणें-ताणून ओरडणें-बोलणें-भांडणें रडणें-वाद करणें   सोड आऊत आणि हो मोरबाचा राऊत   रडतखडत-रडत   मेखेवर बसविणें   सोई बसविणें   सोय बसविणें   घडा बसविणें   जन्मास घालणारास रडणें   दैवास रडणें   दिवसां हांसणें आणि रात्रीं रडणें   ध्रुवपदीं बसविणें   मोकळा-मोकळा कंठ करणें-करुन रडणें   राऊत   समीकरण बसविणें   हंसत्याबरोबर हसणें रडत्याबरोबर रडणें   हिमटी-हिमटी काढून रडणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP