Dictionaries | References

रडकथा-कहाणी


 f  A tale of woes.

Related Words

रडकथा   कहाणी   उपड्या घड्यावर पाणी व बहिर्‍याजवळ कहाणी (मूर्खाजवळ कहाणी)   रडकथा-कहाणी   कर्मकथा-कहाणी   मूर्खापुढें कहाणी   आनंदाच्या वार्ता, तेथे सांगे रडकथा   करुणा कहाणी ऐकिली, पत्‍नीला मूर्च्छा आली   ऐकीव गोष्टीची कहाणी, खरी मानिली कोणी   अंधळ्यापुढें आरशी बहिर्‍यापुढें कहाणी   अठरा पुराणीं देवाची कहाणी   दैवाची कहाणी   रक्ताचें पाणी, सुखाची कहाणी   राव गेले रंक आले, धरित्रीची कहाणी तीच चाले   कर्माची कहाणी, ऐकायला नाहीं कुणी   मूर्खाला कहाणी आणि उपडया घडयावर पाणी   देश गेला, परदेश गेला. शीक माझी कहाणी.(water) वाटर म्हणतां प्राण गेला, खाटखालीं पाणी   रडकथा-कहाणी   कहाणी   मूर्खापुढें कहाणी   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP