TransLiteral Foundation

म्हैस-ज्याचे हातीं काठी त्याची म्हैस

‘ ज्याचे हातीं ससा तो पारधी ’ याप्रमाणें. ‘ तेव्हां जाबसालांत मलकं साहेबांनीं बाजीराव यांस जबाब केला कीं महाराजांनी फार दूरवर पाहून कंपनी सरकारशीं दोस्ती ठेवावी, आणखी उत्तर केलें कीं ज्याचे हातीं काठी त्याची म्हैस असें उत्तर केलें. ’ -पेद ४
ले. १६६. तु ० -जिसकां दंडा उसकी भेंस.

Related Words

नवचंद्ररी म्हैस   अंधळ्याची काठी   उपकार करणें, त्याची बढाई न सांगणें   ज्‍याचे त्‍याला, आपल्‍याला उठाठेव कशाला   हातीं पायीं जीभा फुटणें   ज्‍याचे अंगची मस्‍ती, त्‍याचे अंगी जिरती   हेंकोंडा-हेंकोंडा कुनबी दुनला रांघे अन् त्याची बायको तीनदां रांघे   हातीं धोंडे घेणें   पाण्यांत म्हैस, बाहेर मोल   पिशाच्या हातांत-हातीं कोलती   (हातावर-हातीं) गूळाखोबरे देणें   बेगसार-बेगसार झुरे, त्याची नखलामी उरे   पाण्यांत काठी मारली तर कां दोन जागा होईल? पाण्यांत काठी मारली तर दोन होत नाहींत   एक दिवस पाहुणा, दुसर्‍या दिवशी पै, तिसर्‍या दिवशीं राही त्याची अक्कल जाई   धनाढयाची द्रव्यसंख्या, त्याहून अधिक त्याची आख्या   ज्‍याचे हातीं ससा, तो पारधी   क्रोध आणि शांति, आहे एकाच्या हातीं   पोराचें वटकण पंतोजीच्या हातीं, माकडाचें वटकण दरवेशाचे हातीं   इंगळ हातीं धरवेल पण हा हातीं धरवणार नाही   हातां पायां, हातीं पायीं पडणें, लागणें   राजा उदार झाला, हातीं भोपळा दिला   हातीं धरल्यास रोडका, शेंडी धरल्यास बोडका   करील त्‍याचा कारभार, मारील त्‍याची तलवार   सुंदर-सुंदर कृति त्याची सुंदर मूर्ति   काळी काठी   ज्‍याचें लष्‍कर त्‍याची दिल्‍ली   गरीबाला बहु मुलें होती, त्‍याची चिंता ईश्र्वराला असती   ज्‍याचे जवळ अर्थ आहे, त्‍याशीं मत्‍सर करूं नये   तेल जळे, पीडा टळे, पण ज्‍याचे जळे त्‍याला कळे   आपल्याला जें प्राप्त न होय, त्याची आदावत करून काय   उपभोग घेतो त्याची लक्ष्मी, संग्रही ठेवतां न पडे कामीं   ज्‍याचे दांत, त्‍याचे घशांत   करील त्‍याचा कारभार, मारील त्‍याची तलवार, राखेल त्‍याचे घर व खपेल त्‍याचें शेत   नित्य पाठ, त्याची काय वाट   नांव सोनूबाई हातीं कथलाचा वाळा   काळा आणि ओहटभरती, नाहीं कोणाचे हातीं   मूर्ख फार बोलतो, आपले हातीं फसतो   हातीं वावडीची दोरी, मुलें नाचती परोपरी   पुजेचा कंटाळा, हातीं सोंगटयांचा चाळा   कागदांत (कागदी) मेळ, हातांत (हातीं) केळ   हातीं आला, तो लाभ झाला   मुखीं नाम तेव्हां, हातीं मोक्ष   केली उधळपट्टी, हातीं आली नरोटी   हातीं (हातांत) नाहीं रुका, त्येच्या तोंडावर थुंका   हातीं भोपळा घेणें-देणें   हातीं लागली चेड आणि धर मांडवाची मेढ   अविद्वानाचे हातीं, शहाणे शिकूनिया जाती   छपन्न वखारी भारी कुंची, हातीं न दिसे पण नजर उंची   हातीं नाहीं बोवाः काये जेवाः   शिष्याचे कान गुरुचे हातीं   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

excluded caste

 • वर्जित जाति 
RANDOM WORD

Word Search


Input language:

Did you know?

शंकराला अर्धी प्रदक्षिणा कां घालतात ?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Status

 • Meanings in Dictionary: 717,923
 • Total Pages: 47,648
 • Dictionaries: 46
 • Hindi Pages: 4,555
 • Words in Dictionary: 325,706
 • Marathi Pages: 28,626
 • Tags: 2,710
 • English Pages: 234
 • Sanskrit Pages: 14,232
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.