TransLiteral Foundation

म्हाड्डोळ-म्हाड्डोळ पिकला रोस व्हावता, घाटकेंत लोक धावता

( गो.) म्हाडोळ नांवाच्या गांवातील जत्रेला उद्देशून हें वाक्य वापरतात.

Related Words

लोक   म्हाड्डोळ-म्हाड्डोळ पिकला रोस व्हावता, घाटकेंत लोक धावता   चौदा लोक   लोक हांसतो म्हणून बहिराहि हांसतो   आपण लोकांशीं, तसे लोक आपणाशीं   सप्त लोक   दरिद्री बलहीनास, लोक लाविती दोष   मूर्ख लोक भांडती, वकील घरें बांधती   भायलो-भायलो लोक   ठक लोकांशीं व्यवहारे, ठकती लोक सारे   जसे लोक, तसे गुरू   मूर्खा स्वहिताचें गाणें, ज्ञानी लोक हिताहित जाणे   दुडु करता सगळे काम, लोक करता माका सलाम   आपलें वचन भंग करिती, तैसे लोक त्याशीं आचरती   चार लोक   ताडाच्या झाडाखालीं दूध प्याला तरी तो ताडी प्याला असे लोक समजतात   जगांत मेलेले लोक फार, जीवंत असे थोडे   गांवचा(चे) लोक   तीन लोक   पिकला   रोस-रोस पुनपोळी एक जाता, दोणो वार्‍यार पडता   जग लोक खाती, पसरकारा तोंडां माती   लोक आले ताकाला, बायकोला संताप आला   लोक म्हणून खाणार, बाप म्हणून कोण देणार?   लोक-लोकांचीं घरेंदारें पुजणें   नवरानवरी एक, वर्‍हाडी गांवच-जगाचे लोक   रोस   राजरूस-रोस-रोश-रोष   वड पिकला आणि कावळयाला मुखरोग झाला   शीत ना रोस, जांभ्या फळार   म्हातारा पिकला, शहाणपणाला मुकला   धावता दोरा   हैरुं-हैरुं धावता म्हणु गायंडळु धांवता   धावता धोटा   घरीं नाहीं पिकला जोंधळा आणि जातो राउळाला   काढ भटणी, पिठा रोस   लोक आणि ओक   गोड बोलणारे लोक नेहमीच मित्र असूं शकत नाहीत   लोक म्हणती बुवाबुवा। न कळे गुलामाचा कावा॥   सूर्या पोटीं शनि आला सारा लोक भांबावला   गांवचा लोक   भामटा-भामट्याच्या आई, भोंदून लोक खाई   श्रीमंत लोक परावलंबी, सामर्थ्य नाहीं अंगीं   रामा लोक   उरले (लोक) त्यांनी मोडले तेंच घडावें   लोक म्हणती बावा बावा । न कळे गुलामाचा कावा ॥   आशा कपाळ करंटी, लोक लागले पाठीं   शिसरी-शिसरी दोळयांतुले उदक, फालसाक भुलताती लोक   द्रव्यापेक्षा कीर्ति, लोक पसंत करिती   समुद्र फुटला, सर्व लोक बुडाला   काढ भटणी, पिठा रोस   गांवचा(चे) लोक   गांवचा लोक   चार लोक   चौदा लोक   तीन लोक   देतां घेताअं रोख ठोक, त्याला घेरती सर्व लोक   धावता दोरा   धावता धोटा   नवरानवरी एक, वर्‍हाडी गांवच-जगाचे लोक   पिकला   भायलो-भायलो लोक   मुन्हेचे लोक   रामा लोक   रोस   लोक   शिसरी-शिसरी दोळयांतुले उदक, फालसाक भुलताती लोक   सप्त लोक   हैरुं-हैरुं धावता म्हणु गायंडळु धांवता   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

public administration

 • लोक प्रशासन 
RANDOM WORD

Word Search


Input language:

Did you know?

हिंदू धर्मियांत विधवा स्त्रिया कुंकू का लावत नाहीत?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Status

 • Meanings in Dictionary: 717,923
 • Total Pages: 47,534
 • Dictionaries: 46
 • Hindi Pages: 4,555
 • Words in Dictionary: 325,706
 • Marathi Pages: 28,512
 • Tags: 2,710
 • English Pages: 234
 • Sanskrit Pages: 14,232
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.