Dictionaries | References

मुंडा-मुंडो खाल्ल्या तोंडान कुंडो खावप

( गो.) ज्या तोंडानें मुंडा खाल्ला त्याच तोंडानें कोंडा खावयाचा. उच्चपदापासून खालीं घसरण्यासारखें आहे.

Related Words

मुंडा   कुंडो   मुंडा-मुंडो खाल्ल्या तोंडान कुंडो खावप   मुंडा-हिजडयाची जोड मुंड्यानें खावी   खाल्‍ल्‍या घरचे वासे मोजणें   मुंडा or मुंढा   साखर-साखर खावप   कुंडो खातल्‍याक वयार चड   खाल्‍ल्‍या अन्नाची विस्‍मृती, लौकर पडती   घरदार भल्‍लां आनि खाल्‍ल्‍या तॉंड थल्‍लां   खाल्‍ल्‍या पानावर हगणें   तुझ्या बारशाच्या घुगर्‍या खाल्‍ल्‍या आहेत   खाल्ल्या घरचे वासे मोजणारा   लांडा भुडां-मुंडा हात, दाल्ला करी भात   मुला, तुझ्या सठीच्या मीं घुगर्‍या खाल्ल्या आहेत   खंडीभर मीठ खावप   खाल्ल्या घरचे वांसे मोजणारा   येतला-येतल्या जल्मा सुणें जातलो म्हुण ह्या जल्मा गू खावप आसं व्हयं !   मुंडा हात   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP