TransLiteral Foundation

महागाई-महागाईची पाहावी गांड पण सस्ताईचें न पहावें तोंड

महागाईचा अगदीं कडेलोट झाला तरी व्यापारी बुडत नाहीं पण स्वस्ताईस आरंभ झाल्याबरोबर त्याचें धाबें दणाणतें व अनेकांची मंदींमध्येंच दिवाळीं निघतात.

Related Words

तोंड   नांव न घेणें   काळीज काढून टाकले तरी विश्र्वास न येणें   ओवा म्हणतो मी आहे गुणी, पण माझ्यावर पितात पाणी   गांवचा दिवाळखोर, पण परगांवचा सावकार   बोलण्याची टकळी, खालीं गांड मोकळी   बाकी न ठेवणें   चुना पानाला न लागणें   आईजी राणी, बाईजी राणी, तोंड धुवायला कोण देणार पाणी   भवति न भवति   हातोडा-हातोडयाचा घाव पडला म्हणजे कांचेचा चुरा होतो पण हिरा ऐरणींत शिरतो   पुरवली मीठ भाकरी, पण दुसर्‍याची नको चाकरी   दूध देखलें पण बडगा देखला नाहीं   वर-वरं प्राणत्यागो न पुनरधमानामुपगमः।   देवळांत काशाची घंटा टांगली, आवाज न निघे कदाकाळीं   पुराणामित्येव न साधु सर्वम्‌।   सुकुमार बिबी आणि चाबका जोगी, चाबुक तुटला पण वळ नाहीं उठला   आमचे घरी येऊं नका, आपले घरी जेऊं नका, उपाशी पण राहूं नका   माणूस फिरलें तर फिरलें पण घराचें वासेहि फिरले   सगळ्याचा वायदा चालतो पण पोटाचा वायदा चालत नाहीं   साप न म्हणावा बापडा, नवरा न म्हणावा आपला   शब्दाबाहेर पाऊल न टाकणें   कोणावरहि जो प्रीति न करी, त्‍यावर कोणी लोभ न धरी   प्राणावर आलें होतें पण शेपटावर-बोटावर निभावलें गेलें   मनगट-मण (न) गट चावणें-चावून घेणें   असतांना दैव बरं, बुडवितांही न मरे   चिंता वाहतां बहुत, कर्ज न फिटे निश्र्चित   समुद्राच्या खार्‍या पाण्यानें तोंड धुवून ये   बूड-गांड जड होणें   तोंडाला तोंड देणे   चोर चोरीसे गया, तो हेरी फेरीसे न गया   जे माणस एकलो पण सांचो हशे, तेना पक्षमा परमेश्र्वर छेज   चोरी, चहाडी, शिंदळकी (न करावी)   हाताचा हताळ पुरवतो पण तोंडाळ पुरवत नाहीं   एकाच हाताचीं बोटें, पण सारीं सारखीं नसतात   शब्द खालीं पडूं न देणें   मनाची नाहीं, पण जनाची तरी ठेवावी   आला हाकारा, टाकला पसारा, घर तेरा न मेरा   योग्यता-योग्यतेनें मिळवी, तें दैवावर न घालवी   न दिसती तारांगणें   तुला न मला, घाल कुत्र्याला   उपकार करणें, त्याची बढाई न सांगणें   सोनें उत्तम पण कान खातें   शहाण्याचा व्हावें चाकर पण मूर्खाचा होऊं नये धनी   पवळ्याजवळ (शेजारीं) ढवळा बांधला वाण नाहीं पण गुण लागला   कांही नसो पण दादला पाटील असो   आहे रतन, पण पाहिजे जतन   शय्या पाळीतां आणिकेसी न रमे कांताः   सारखे-सारखे सारखे, कोणी न पारखे   कोणी आपले दोष न छेडी, त्‍याचें पुन्हां आचरण करी   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

सैंधवी

 • saindhavī f S A particular Rágin̤í. See राग. 
RANDOM WORD

Word Search


Input language:

Did you know?

एका क्षणासाठी निमिष ही संज्ञा कशी प्राप्त झाली?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Status

 • Meanings in Dictionary: 717,923
 • Total Pages: 47,648
 • Dictionaries: 46
 • Hindi Pages: 4,555
 • Words in Dictionary: 325,706
 • Marathi Pages: 28,626
 • Tags: 2,710
 • English Pages: 234
 • Sanskrit Pages: 14,232
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.