Dictionaries | References

मडवळ-मडवळा गाढव, हर्दासा तट्टु, फाटीरि द्याले तितले व्हांवता


( गो.) परटांचेम गाढव आणि हरदासाचें तट्टू हीं बिचारीं पाठीवर लादावें तेवढें वाहून नेतात.

Related Words

मडवळ-मडवळा गाढव, हर्दासा तट्टु, फाटीरि द्याले तितले व्हांवता   दारू पाठीवर आहे, गाढव पाणी पिऊन राहे   गाढव   दुपित धेन्वा सोडायची अन्‍जळत गाढव हातीं धरायचें   हिमाईत-यत-हिमाइतीचा गाढव   गाढव भार वाहतो, सिंह हिंसा करतो   आपण गाढव जाल्यारि दुसर्‍यानि फटिरी बसल्यारि इत्या कोपका?   हिमायतीचा गाढव, तेजीस लाथ मारतो   गाढव ओतार्‍याचें आणि बाईल म्‍हातार्‍याची   बिदी-बिदीचें गाढव बिदीलाच येणार   अंधळा सांगे गोष्टी बहिरा गाढव पिटी, अंधळा सांगे गोष्टी बहिरा गाडी, मांडी, टीरी, टाळी पिटी   कायदा हा गाढव आहे   आपले गरजे, गाढव राजे   गाढव ना ब्रह्मचारी   घोडें कमावतें आणि गाढव खातें   म्हाळ-म्हाळपक्षांतलो भटटु, आशाड मासांतलो तट्टु   मडवळ   वाडू हाळळे वेळार नाका म्हणता, कुणब्या जांवयिं तट्टी व्हांवता   पंचहत्यारी तट्टु   तट्‌टु माझा रतनघोस, मागें सरे-चाले कोस कोस   गुरव नाचतां थळांत, म्‍होण मडवळ नाचतां व्हाळांत   तितले   कुंभारापेक्षा गाढव शहाणे   दुभती म्हैस दऊन गाढव कोण घेतो?   गाढवाला दिला मान, गाढव करते वरती कान   अभ्यंग - अभ्यंगस्थानीं पूजिला, गाढव पळे रस्त्याला   लोणारी-गाढव गूळ हागूं लागलें तर लोणारी भीक कशाला मागतील?   मेलें घोडें व जितें गाढव बरोबर आहे   ज्‍याचे त्‍याला, गाढव ओझ्याला   गाढव गंगेसी न्हाणिलें। जाऊनि उकरड्यावरि लोळे।।   लोणार्‍याचें गाढव सोडल्याबरोबर उकीरडा फुंकत राहावयाचें   गाढवाचे केले सोहळे आणि गाढव उकिरड्यावर लोळे   नवल झालें, गाढव मेलें   ज्‍याचें त्‍याला, गाढव ओझ्याला   गाढव गूळ हगतें तर डोंबारी-लोणारी-कुंभार कां भीक मागते   वेळ ना वारीं, गाढव आले पारीं   गाढव माजला की तो अखेर आपलेंच मूत पितो   शेजीनें अडविलें आणि पुढें गाढव दडविलें   धड गाढव ना ब्रह्मचारीं   बिगारीचें गाढव बिदीलाच चरणार   कुणब्‍याला जो म्‍हणेल आप, त्‍याचा गाढव बाप   हत्तीचे हत्ती मेले बुडान, गाढव इचारतात पाणी किती म्हणून   हिमाइतीचा गाढव तेजीला लाथा मारी   गाढव मारतो लाथा, बैल मारतो शिंग   दुभती म्हैस देऊन मूढें गाढव कोण घेतो   उंट गाढव भेटले, दोघेहि हांसले   हिमाइतीचा गाढव   घोडें फिरण्याला, गाढव ओझ्याला   वेळ ना वखत, गाढव गेलें भोंकत   गाढव स्‍वारीस गेले, घोडा होऊन नाहीं आलें   वाडू हाळळे वेळार नाका म्हणता, कुणब्या जांवयिं तट्टी व्हांवता   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP