Dictionaries | References

मंत्र.शास्त्र

Related Words

मंत्र   शास्त्र   शास्त्र-शास्त्र बेचाळीस प्रकारें अधित   आवडतें शास्त्र   चोवीस अक्षरी मंत्र   द्वादशाक्षरी मंत्र   शिवपंचाक्षरी मंत्र   अध्यापन शास्त्र   पाक - शास्त्र   बायकांचें शास्त्र   मंत्र षडक्षरी   पदं कळनातिलो भागवत न्हयिं, मंत्र येनशिल्लो भटु न्हयिं   विच्चा मंत्र ना गोत्त, सर्पा बिळां हातु   अष्टाक्षरी मंत्र   मंत्र थोडा, थुंका फार   (कान) मंत्र सांगणें-फुंकणें   कानांत-कानामध्ये मंत्र सांगणें-फुंकणें   मंत्र-मंत्र करणें   दारूबाज ह्याचे अंगावरील वस्त्र व बैलावर बांधलेलें शास्त्र सारखेंच असतें   विंचवाचा मंत्र येईना आणि चालला सापाचे बिळांत-भोंकांत हात घालायला   शिमग्याचा मंत्र   जल देखी शुची उपजे, माला देखी राम। शास्‍त्र देखी ध्यान उपजे, नारी देखी काम।।   विद्या (शास्त्र) मोठी आहे, जगणें थोडें आहे   अवडतें शास्त्र   शास्त्र (शास्त्रांत) सांगावयाचें आणि वस्त्रांत हगावयाचें   शास्त्र सांगे आणि चुलीशीं हगे   मंत्र थोडा फुंकर जास्त   बत्तीस-बत्तीस अक्षरी मंत्र   बारा अक्षरी मंत्र   तुझा मंत्र नोहे बरा, माझा बैल चुके मोर्‍हा   मंत्र घालणें   कांदा कापायला बकर्‍याच्या वेळचा मंत्र कशाला   पंचाक्षरीं मंत्र   सावकारी मंत्र   मतिर (मंत्र) थोडा, फुका जास्त (गो.)   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP