Dictionaries | References

मंडली-ळी


 f  An assembly.

Related Words

मंडली   ताटकळ-ळी   वळवळ-ळी   खडकाळ or ळी   मुंगळा-मुंगळा-ळी लागणें   काज ळी   चोळाचोळ-ळी   व्हाळ or ळी   पाडळ or ळी   कुंडली-ळी   गोधूळ or ळी   अंगुलि-ळी   हडळ-ळी   इसळ or ळी   चाळाचाळ-ळी   पोकळापोकळ or ळी   उतावळ-ळी   करदळ or ळी   केकावली or ळी   झळाळ or ळी   भकाटी-ळी   सालफळ or ळी   मंडावळ or ळी   मुरेली or ळी   भ्रमरपडळ or ळी   मोडकळ or ळी   गव्हाळ-ळी   कळमळ-ळी   भुरकाडी or ळी   अटाली or ळी   कळमळ or ळी   जांभई-ळी   मुठाळा or ळी   एकनाळ-ळी-ळ्या   उतावळ or ळी   मोरली-ळी   अतुरबली or ळी   कांबळ-ळी   रूपावलि-ळी   वेल्हाळा or ळी   केकावली-ळी   उष्टी पत्रावळ-ळी   गचाळ-ळी-ळ्या-खोर   मनपिंगळा-ळी   नेवाळ or ळी   सरकाळ or ळी   डिंगळ or ळी   धाबळी-ळी   भगळ or ळी   झेंडोली or ळी   पोकळापोकळ or ळी   वळवळ-ळी   हाडळ-ळी   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP