TransLiteral Foundation

भोळा-भोळा ग बाई भोळा अन् सगळया पापांचा गोळा

दिसायला गरीब भोळा पण सर्व व्यसनें असणारा
दुष्कर्में करणारा.

Related Words

प्राण कंठांत गोळा होणें   नरशा जेवला घरीं, अन्‌ परशाची शिदोरी   पोटचा गोळा-लोळा   बाई बाई तुझें दूध एकीकडे कर, माझें अंग (अंड) शेकूंदे   ब्राह्मण भोळा, काखेंत सोंवळा   होळी नि शिमगा चैत्र अन् पाडवा   हेंकोंडा-हेंकोंडा कुनबी दुनला रांघे अन् त्याची बायको तीनदां रांघे   उंच रडे शिंप्यापाशीं अन् नीच रडे शिंक्यापाशीं   देवीच्या भोप्या नाचतो अन्‍ दाणे गोळा करतो   कामापुरता मामा, ताकापुरती आजीबाई-आत्‍या बाई   रडतो आई आई आणि म्हणतो बाई बाई   अन्   धरायला डाहाळी अन्‌ बसायला सावली (नसणें)   शेजारीण-शेजारणी बाई तुला न् मला शिंदळ म्हणतात   विलासाचें पोतें, अन् सव्वाहात रितें   अहो बाई मला न्हाऊ घाला आणि माझ्या विहिणीला चोथाळून काढा   ढों ग   वासनेच्या पोटीं, सगळया जगाची रहाटी   सगळया जगाचा, मान आहे रुढीला   कोंबडीं झुंजविलीं आणि मंडळी गोळा केली   सुभक or ग   भं ग होणे   मोबलक-ख-ग   बकर्‍याच्या आई ! किती काळजी करशील बाई !   बाहेर चांदणें अन् घरांत अंधार   एक लठ्ठया अन् बारा बिट्टया   कुठलें कुठें अन्‌ उठें उठें भेटे   प्रीतीची बाई खांद्यावर घेणें   खाजवयाला तुर्‍हाटी नाही अन्‌ कावळ्याला आवतण   बायको नाहीं पाहुणी अन् चरवी नाहीं ठेवणी   बाई आल्या पणांत आणि बोवा बसले कोनांत   बाई मी भोळी, लुगड्यावर मागती चोळी   सजणें-सजलेलं सोंग मागें राहूं द्या अन्‍ माझें रेडकूं म्होरं नाचूं द्या   ही बाई विंचवाला सुद्धा कामाला लावील   भूषण बदबदी, अन् अंबाडा खदखदी   दुण्या कामीं दुप्पट राबे अन्‍ चवली तिथें पावली लागे   उंदराला मारायला गेलों अन् गणपतीला लागलें   सांदीचं काढायचं अन् सदरेला मांडायचं   आधींच बाई नाचरी, तिच्या पायी बांधली घागरी   लई-लई वटवट, अन् खाई मटमट   सासूसाठीं रडे सून, बाई सुटलें मी काचांतून   भूषण-भूषण भारी अन् बटव्यांत गारी (वाजवून पाहिलें तर खळखळ सारी)   राम तूं धणी, अन् शेजारीण पडली कणगीवाणी   शेत करतां हारकली अन् सारा देतां टराकली   हें काय आहे बाई ! तर आहे मसणवटींतील माती   हातीं आला ताजवा, अन् सारा दिवस नागवा   शिवापूर-शिवापूरचा राया अन् आजूबाजूच्या आयाबाया   आई आई बाबा आले, आले तुला खेळवायला अन् मला लोळवायला   भटजी, बायको कां कराना? तर भटजी म्हणतोः बाई, तुम्हीच कां व्हाना?   रिकामी बाई काय करशी? आपलं लुगडं फाडून दंड घालशी   अन्   अपरुपाई-बाई   अहेव लागे रंडकीच्या पायीं, मजसारखी होग बाई   कजाख-ग   कामापुरता मामा, ताकापुरती आजीबाई-आत्‍या बाई   कोंबडीं झुंजविलीं आणि मंडळी गोळा केली      गट गोळा, वरती डोळा   गोळ्या मागे गोळा, माझा डोळा   गोळा   गोळा गिळणें   गोळा टाकणें   गोळा देणें   गोळा मारणें   गोळा वाजविणें   गोळा होणें   घाईत घाई, न्हाण आले म्‍हातारे बाई   घाईत घाई, विंचू डसला ग बाई   जीव गोळा होणें   डीक-ग   ढों ग   देवीच्या भोप्या नाचतो अन्‍ दाणे गोळा करतो   दादा बाबा करणें-बाबा पुता-बाई करणें   नाडी गोळा होणें   प्राण कंठांत गोळा होणें   पोटचा गोळा   पोटचा गोळा-लोळा   पोटांत गोळा उभा राहणें   बेचिराख-ग   बजाख or ग   बाई   भंग-भंग करी रंग, अफू करी चाळा, तमाखू बापडा भोळा   भुरका-भुरक्यांचून जेवण नाहीं, मुरक्यां वांचून बाई नाहीं   भोळा   मुबलक-ख-ग   मोसबाफारक-ख-ग   रडतो आई आई आणि म्हणतो बाई बाई   शार्ङ् ‍ ग   शिंप्याला सुई, कुटुंबाला बाई   सुभक or ग   सौ भ ग   हं ग   हाताला पडे चोळा, तेव्हां मिळे गोळा   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

केतपत

 • क्रि.वि. कितपत . 
 • kētapata ad Usually and preferably कितपत. 
RANDOM WORD

Word Search


Input language:

Did you know?

पापा पासून मुक्त होण्यासाठी काय उपाय करावेत?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Status

 • Meanings in Dictionary: 717,751
 • Total Pages: 47,439
 • Dictionaries: 46
 • Hindi Pages: 4,555
 • Words in Dictionary: 325,781
 • Marathi Pages: 28,417
 • Tags: 2,707
 • English Pages: 234
 • Sanskrit Pages: 14,232
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.