TransLiteral Foundation

भोळा भाव सिद्धीस जाव-पाव

भोळया मनुष्यास त्याच्या कार्यांत त्याच्या सरळ वागणुकीमुळें यश येतें. ‘ भोळा भाव सिद्धीस जाव । हा उद्धाराचा उपाव ॥ ’ -रामदास - दासबोध.

Related Words

भाव   भोळा   बडे (डी) जाव-बडे (डी) जाव करणें   एका ठायीं नाही भाव, देवा मला पाव   भोळा भाव, अंधळा देव   दिसायला भोळा आणि मुदलावर डोळा   नऊ स्थायी भाव   षड् भाव   भाव सोडणें   भाव खाणें   राईचा भाव रात्रीं गेला   जसा भाव, तसें फळ   सिद्धीस आणणें-नेणें   घोवाक ना भाव, माका खंयची जाव   मनीं नसे-नाहीं भाव, देवा मला पाव   पाटलाचा कोणी भाव पुसत नाहीं, आणि हजामाची धावपळ   भाव भाजणें   टंगळमंगळ भाव   आव जाव घर तुमारा   बहु कामें एका हातीं, सिद्धीस न जातीं   उतावळीनें कबूल करणारे ते विलंबनानें सिद्धीस नेणारे   बोलले बोल सिद्धीस नेणें   नणंद ना जाव, सुमेगड-हाव   न्हांवचें चड जावचे, जेंवचें चड जाव नये   नवरा साधा भोळा, आणि बाईल गांजते सासूला   मोजा-मोजेका घाव, मिया जाने या पाव   दिसायला साधा भोळा, कपाळीं गंधाचा टिळा   ब्राह्मण भोळा, काखेंत सोंवळा   धांव धांव, जो बेध लिखासो पाव   देवा तूं पाव, तणा भात जांव   तेरे उपर मेला पाव, थोटा म्‍हणे मी राव   बनिया बनिया गूळ देता? नहिं देता तो जाव तेरा मूह काला   रंग भोळा, पोटीं चाळा   मेरा-मेरे उपर तेरे पाव, थोटा म्हणतोय मीच राव   भंग-भंग करी रंग, अफू करी चाळा, तमाखू बापडा भोळा   मिया गिरगये लेकिन् पाव तो उच्चा है   मनमें न भाव, मुंडी हलाव   कुडा भाव   किरकोळ भाव   आनाचो भाव दादा   भाव धरी तया तारी पाषाण ।   अवयवावयवी भाव   आपामरसाधारणवृत्ति-भाव-बुद्धि-मत-लक्ष्य-दृष्टि-वर्त्तन   बाजारनिरख-भाव   आपपर भाव   राईचा भाव रात्रीं   दमडीचें घेणें आणि खंडीचा भाव   जसा भाव, तसा देव   जसा भाव, तसे फल   सासूसाठीं रडे सून l भाव अंतरीचा भिन्न ll   अवयवावयवी भाव   आपपर भाव   आवबे फत्तर, पडोबे पाव   एकतीस पाव   एका ठायीं नाही भाव, देवा मला पाव   कुडा भाव   किरकोळ भाव   घोवाक ना भाव, माका खंयची जाव   टंगळमंगळ भाव   तेरे उपर मेला पाव, थोटा म्‍हणे मी राव   दमडीचें घेणें आणि खंडीचा भाव   देवा तूं पाव, तणा भात जांव   दीड तोळा, पाव रती   दीड पाव वेणी आणि तीन पाव गंगावन   धरी चांगली रीत रव, बहु मान जनीं पाव   धांव धांव, जो बेध लिखासो पाव   नऊ स्थायी भाव   नवा पाव, नवा डाव   पैसा नाहीं पाव आणा, मिळून अर्थ एकच   पाव   बडे (डी) जाव-बडे (डी) जाव करणें   बस्त व भाव   बाजारनिरख-भाव   भंग-भंग करी रंग, अफू करी चाळा, तमाखू बापडा भोळा   भाव   भोळा   मनीं नसे-नाहीं भाव, देवा मला पाव   मेरा-मेरे उपर तेरे पाव, थोटा म्हणतोय मीच राव   मिया गिरगये लेकिन् पाव तो उच्चा है   मोजा-मोजेका घाव, मिया जाने या पाव   षड् भाव   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

दुक्खेरा

 • वि. उपदंशाने , गरमीने पीडित झालेला . [ दुख ] 
 • वि. उपदंशाने , गरमीने पीडित झालेला . [ दुख ] 
 • Afflicted with lues Venerea. 
RANDOM WORD

Word Search


Input language:

Did you know?

पुष्पे पत्रे, किती काळाने शिळी ( निर्माल्य ) होतात ? पूजेत वापरू नयेत?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Status

 • Meanings in Dictionary: 717,751
 • Total Pages: 47,439
 • Dictionaries: 46
 • Hindi Pages: 4,555
 • Words in Dictionary: 325,781
 • Marathi Pages: 28,417
 • Tags: 2,707
 • English Pages: 234
 • Sanskrit Pages: 14,232
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.