TransLiteral Foundation

भोम-भोम पोरोब करता ती दिवाळी

( गो.) भोम पोरोब करील ती दिवाळी. गांवांतला बडा माणूस बोलेल त्याप्रमाणें गांवांत सगळया गोष्टी घडायच्या. तु ० -राजा बोले दल हाले.

Related Words

दिवाळी   दिवाळी द्सरा, हातपाय पसरा   भट करीत ती अमाश्या, आणि राजा ठरयत ती दिशा   आगसली ती मागसली, मागसली ती कापुसली (मागून आली ती गरोदर झाली)   ती गेली पण ते गेले नाहींत   न मारतां भय दावे, ती बरवी नीति म्हणावी   जी वस्‍तु उपयोगी, ती चांगली वाटते   असल्या (असेल त्या) दिवशीं दिवाळी, नाही तेव्हां (नसेल त्या दिवशीं) शिमगा   आहे ते दिवस ते दिवस दिवाळी नाही ते दिवस शिमगा   देय घेय ती गोमटी, नाय ती हिमटी   आपण म्हणूं ती पूर्व दिशा   वृत्ति-वृत्तीला बांध घालणें ती बुद्धि आणि बांध राहूं देत नाहीं ती बद्धी   आली ती लक्ष्मी, गेली ती बला   ती गुण   मिनत-ती   जीब नात्तिल्‍लो केप्याक कीरु करता   दुडु करता सगळे काम, लोक करता माका सलाम   अस्सल ते अस्सल आणि नक्कल ती नक्कल   वाहिली ती गंगा, राहिलें ते तीर्थ   घडी मोडली ती सुधारणें नाहीं   लंगडा (-डी-डें) तो (-ती-तें) लंगडा (-डी-डें) पण गांवखरीं (-दरीला-धारिनें-गांवाशेजारीं) चरत नाहीं   राजा करील ती पूर्व (दिशा)   वर वर मिळताः लग्न कोण करता   घरीं शिमगा, बाहेर दिवाळी   आहे-असेल ते दिवस दिवाळी, नाहीं-नसेल ते दिवस शिमगा   जी संवय बाळा, ती जन्मकाळा   संजायत or ती   गरत-ती   मागुता-ती   ऐरावत-ती   मोलकरणीशीं राहिलें नीट तर ती दळील बारीक पीठ, नाहींतर घरीं नेऊन करील वीट   अशाश्वत-ती   करंगळी (करांगुळी) सुजली म्‍हणून ती डोंगराएवढी होईल काय?   तिवेत-ती   युवति or ती   आपल्या खेटरावर माया असते ती लोकांच्या लेकरावर नसते   वाहते ती गंगा साचतें तें डबकें   दुडता or ती   सुगंधी केतकीला फळें नाहीं, ती अंगीं कांटे बाही   विणें-विणारणीच्या वेदना विणारीण जाणे-विते ती जाणते   शुद्ध-शुद्ध गोष्ट लोकविरुद्ध झालीम ती आचरुं नये कदा काळीं   कांटेकेकत or ती   चोरक्रांत-ती   सांगत ती चाकरी, दीत तॉ मुशारॉ   भाकर खाईन व ती तशीच शिल्लक ठेवीन-(हें होणार नाहीं)   जा खोड बाळा, ती (खोड) जन्मकाळा   आपल्‍या खेटरावर माया, ती दुसर्‍याच्या पोरावर नाहीं   फुगीचां -पाणी तां फुगीचां पण झर ती झर   केकत or ती   सोन्याची सुरी कोण घालतो उरीं? सोन्याची सुरी झाली म्हणून काय ती उरांत खोवावी   अशाश्वत-ती   असेल त्या दिवशी दिवाळी, नसेल त्या दिवशी शिमगा   असेल त्या दिवशीं दिवाळी, नसेल त्या दिवशीं शिमगा   असल्या (असेल त्या) दिवशीं दिवाळी, नाही तेव्हां (नसेल त्या दिवशीं) शिमगा   आधी दिवाळी मग शिमगा   आयली दिवाळी, आनी परबो आकारी   आरत-ती   आहे-असेल ते दिवस दिवाळी, नाहीं-नसेल ते दिवस शिमगा   आहे ते दिवस ते दिवस दिवाळी नाही ते दिवस शिमगा   आहे तोंवर दिवाळी, नाहीं तोंवर शिमगा   इनामइजाफत or ती   उतरता-ती   एकाची होळी तर दुसर्‍याची दिवाळी   ऐरावत-ती   कुंकडाचें घोडें करता, घोड्याचें कुंकड करता   कंबखत-ती   कुंबारू आपल्‍या मडक्‍यां शिफारस करता   खरपून खाज काढता आनि चावून चिकट करता   गरत-ती   घरीं शिमगा, बाहेर दिवाळी   चोरक्रांत-ती   चौवेत-ती   जीब नात्तिल्‍लो केप्याक कीरु करता   जीब नाथिल्‍लो भेर्‍याक कीर करता   तिवेत-ती   ती   दुडता or ती   दुडुवाक फातोरसुद्धां तोंड आ करता   देताम दिवाळी, घेतां शिमगा-(अगर उलट)   दुवेत or ती   दसर्‍यांतून जगूं (जगेल, निघेल) तेव्हां दिवाळी (दिवाळीचा दिवा) बघूं (पाहील)   दसर्‍यांतून वांचलों तर पुढें दिवाळी पाहावयाची   दारिद्रय आलें घरा, तेथें कशाला दिवाळी द्सरा   दिवाळी   दिवाळी करणें , उडविणें   दिवाळी द्सरा, हातपाय पसरा   प्रजेची होळी आणि राजाची दिवाळी   बोंवशणै-बोंबशणै करीत ती दिवाळी   भोम   मागुता-ती   माझी बाळी साधी भोळी, तिला लागे नित्य दिवाळी   मिनत-ती   यति-ती   युवति-ती   यात-ती   राजा करता ती राटावळ, बोम पोरोब करता ती दिवाळी   राजाला दिवाळी काय   राजाला दिवाळी, गरिबाला झोळी   राजाला दिवाळी ठाउकच नाहीं, गुढीचा पाडवा आलाच नाहीं   राजाला सदा दिवाळी   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

mar

 • बिघडवणे 
RANDOM WORD

Word Search


Input language:

Did you know?

GAJA LAXMI VRAT MHANJE KAY AANI TE KASE KARAYACHE?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Status

 • Meanings in Dictionary: 717,689
 • Total Pages: 47,439
 • Dictionaries: 46
 • Hindi Pages: 4,555
 • Words in Dictionary: 325,801
 • Marathi Pages: 28,417
 • Tags: 2,707
 • English Pages: 234
 • Sanskrit Pages: 14,232
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.