Dictionaries | References

बिछू-बिछूका मंतर ना ज्याने, सांपके बिलमें हात डाले

( हिं.) विंचवाचा मंत्र देखील माहीत नसतां सापाच्या बिळांत हात घालणें. लहान कार्यहि करण्याचें माहीत नसतांना मोठयाला हात घालणें.

Related Words

बिछू-बिछूका मंतर ना ज्याने, सांपके बिलमें हात डाले   बिछू-बिछूका मंतर ना ज्याने, सांपके बिलमें हात डाले   पायापुढें दोनच हात पाहणें   देवावर हात ठेवणें   किसका हात चले, किसकी जबान चले   वाडूक नज जाल्यारि हात उष्टो   संवयेचो हात तॉंणा वता   उरावर हात ठेवून सांगणें-बोलणें   एक ना धड, भाराभर चिंध्या   घरांत सात हात वेळू फिरतो   गोड ना जाल्‍यार गोडासारखें उतर ना?   हात (ता-तो) फळी   हात मारणें   ऊन पाण्यानें हात भाजतील म्हणोन काय आग लागेल?   घर ना दार, आणि देवळीं बिर्‍हाड   घोळतल्‍याक उपास ना, बसतल्‍याक भूक ना   दोळ्या दोळ्याक भेट ना, शेजारा आसून गुर्तु ना   धडांत ना भाकडांत, आणि शेळींत ना बोकडांत   बसन म्हळ्या सावळी ना, आनी धरीन म्हळ्या ताळी ना   येणें ना जाणें, फुकट वेल्हावणें   हात कापून देणें   हात फिरणें   हात बाटवावा परंतु हाड बाटवूं नये   करडा हात   कामका ना काजका, शेरभर अनाजका   कोणाक कोणना, उंचारी वतल्‍याक सांगातु ना   दरेवैर खरवड ना   पाठी ना पोटी: दारीं लागली कांटी   भाजून बीं पेरलें ना   विजणा-ना   हात-पाय रावले, कितें करुं बायले?   ओछेसे खुदा काम न डाले   उदीम आणि खर्च मित, श्रीचा डावा उजवा हात   एक एक बात, नऊ नऊ हात   ओछेसे खुदा काम न डाले   करडा हात   डाले   तुझोच भोपळो, तुझोच भात, निमताक लावतंय माझो हात   दृढ छाती, सूक्ष्म दृष्टी, मृदु हात जाणें, अशीं असावीं शस्त्रवैद्याचीं लक्षणें   दैवानें उचल करणें-यारी देणें-हात देणें   दाहाचा हात   पानांत-पानावर भात, जानव्याला हात   बोंबलणें-बोंबलता हात   मुढ्ढ्याचा हात   मुंढा हात   वाताहत-हात   वाहन-वाहनांत वाहन पाय व हत्यारांत हत्यार हात   शेजीचा भात अन् आईचा हात   सलामीचा हात   हात करणें   हात घेणें   हात टाकणें   हातांत हात देणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.