Dictionaries | References

बाहेरली-बाहेरची पीडा-बाधा

भूत बाधा.
उपदंश
गरमी इ.

Related Words

बाहेरली-बाहेरची पीडा-बाधा   बाधा   बाहेरली-बाहेरची पीडा-बाधा   गची बाधा-पीडा   नजरेची बाधा   वीस-वीस नखांची बाधा   करणीची बाधा   पीडा   सुनेचा मेला मावसभाऊ आणि चेडवाची मेली जाऊ, बाहेरची पीडा बाहेर   ग ची बाधा   घरची म्‍हणते देवा देवा, बाहेरची म्‍हणजे मला चोळी शिवा   बाहेरची चाल   भायली पीडा   विकत घोर-पाप-पीडा-फजिती-मौन-रोग लचांड, विघ्न, श्राद्ध   अज्ञानामुळें पीडा वेळोवेळे   अल्प पीडा मनीं आली तरी न मानी   कथली व्याध-व्याधी-पीडा   ग्रहपीडा-बाधा   घरचा वाघ आणि बाहेरची शेळी   जगाची पीडा वाळक्‍याच्या खांद्यावर   तेल जळे, पीडा टळे, पण ज्‍याचे जळे त्‍याला कळे   दुरुन बगळा दिसतो साधा, आंत कपाटाची बाधा   बायको माझी गुळाची भेली, म्हातारी मेली तर पीडा गेली   बाहेरची असणें-होणें   बाहेरची होणें   भूतपीडा-बाधा   राजाच्या पक्वान्नाला विषाची बाधा   ग ची बाधा   ग्रहपीडा-बाधा   बाधा   बाहेरची होणें   भूतपीडा-बाधा   वीस-वीस नखांची बाधा   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.