TransLiteral Foundation

बावळा-बावळी मुद्रा आणि देवळीं निद्रा

दिसण्यांत बावळा पण व्यवहारांत शहाणा.
दिसण्यांत बावळा व ज्यास कोठें आधार नाहीं, आगा पिच्छा नाहीं असा.

Related Words

बावळा-बावळी मुद्रा आणि देवळीं निद्रा   गोठणचं गाईल आणि घरांतली जाईल, द्याल तितका मार खाईल   घर ना दार, आणि देवळीं बिर्‍हाड   आप तरणें आणि जग तारणें, आप बुडणें व जग बुडविणें   व्याली आणि चाटावयास विसरली   सांगेल तें कारण आणि बांधील तें तोरण   आरशांत पाहणाराचे तीन प्रकारः नर, वीर आणि वानर   चोर तो चोर आणि-आणखी शिरजोर   सुपांतील हंसती आणि जात्यांतील रडती   सूर्य शिळा, अग्नि ओवळा, आणि गंगा पारोशी म्हणतां येत नाहीं   चूल आणि मूल   फुकट-फुकट आणि चोखट   सोयर्‍यापासून लांब आणि पाण्यापासून जवळ   माळी ओळखे मळयांत आणि कुणबी ओळखे खळयांत   काडीची सत्ता आणि लाखाची मत्ता (ही बरोबर होत नाहीत)   कोणाचा कोण आणि पितळेचा होन   सोनें आणि परिमळे   भांडभांड भांडला आणि शेवटीं धरिला अबोला   दिवसां मजूरी आणि रात्रीं हजेरी   राजे राजांचें दळ हाले आणि प्रजेचे हाल झाले   पेटींत सव्वामण दागिने आणि अंगावर गुंजभर सोनें   चतुराईने शहाणे आणि क्रोधाने मूर्ख वागती   कामाला नडी आणि रिकामपणाला घोडी   सगळा गांव बाबाचा, आणि कोणी नाहीं माझ्या कामाचा   पहार्‍याला संत्री आणि राज्याला (राजाला) मंत्री   कैलास कंटाळे तों गाणें, आणि कान फाटेतों लेणें   बाभळीचा कांटा, पुढें तिखट आणि मागें पोंचट   आपली हाण (हानि) आणि जगाची मरमर   आपलें नकटें आणि लोकांचें चोखटें   तिळभर करावें आणि डोंगरभर गर्जावें   धडांत ना भाकडांत, आणि शेळींत ना बोकडांत   नवर्‍याला मिळेना काट आणि धेडा मागतो वरण   दुर्गुण आणि विपत्ति, आळसापासून उत्पत्ति   आपलें नकटें आणि लोकांचे चोखटें बरोबर आहे   ज्‍याच्या गळ्यांत सरी ते सारी रात्र घोकणी करी, व ज्‍याचे गळ्यात दोरी ते सारी रात्र निद्रा करी   सगळा स्वैंपाक तयार झाला आणि विसरली मिठाला   दृष्टीआड सृष्टि आणि वस्त्राआड जग (जन) नागवें   कामापुरता मामा आणि ताकापुरती आजीबाई   कुणब्‍याची बेटी आणि गव्हाची रोटी   सोनें केलें देवानें आणि सोन्याचा देव केला माणसानें   बाईल गेली यात्रेला आणि लौकरच आली घराला   माधुकरी-माधुकरीचें आणिलें आणि अर्धें पोट भरिलें   सुकुमार बिबी आणि चाबका जोगी, चाबुक तुटला पण वळ नाहीं उठला   सारा गांव शेती आणि कण नये हातीं   कावळे दावो गेलो आणि उजवो गेलो सारखंच   गाय अपवित्र आणि शेपूट पवित्र   वृत्ति-वृत्तीला बांध घालणें ती बुद्धि आणि बांध राहूं देत नाहीं ती बद्धी   पोर आणि ढोर दुसर्‍यावर विसंबूं नये   रडतो आई आई आणि म्हणतो बाई बाई   कोठें इंद्राचा ऐरावत आणि कोठें शामभटाची तट्टाणी   अंगीं नान कळा पण वेष बावळा   अडेचो जोगी कट्टेच्यो मुद्रा   अष्ट मुद्रा   आठी जेवण मठी निद्रा   आणि   आहार खपता, निद्रा पट्टा, पीडे नाव कमल उसैटा   उद्योगी मनुष्य भागे, गाढ मूढ निद्रा लागे   एक घटका निद्रा पूर्वरात्री, दोन घटका उत्तररात्रीं (उत्तर निशापरी)   कातबोळाला गेला आणि बारशाला आला   काळझोप-निद्रा-नीज   खेचरी मुद्रा   गळां नाहीं सरी, सुखीं निद्रा करी   गादी लागे मऊ मऊ आणि ढेकूण करिती चाऊ चाऊ   चाचरी मुद्रा   ज्‍याच्या गळ्यांत सरी ते सारी रात्र घोकणी करी, व ज्‍याचे गळ्यात दोरी ते सारी रात्र निद्रा करी   जागती झोंप-निद्रा   जी कोमलांगी असेल तिला प्रशस्‍त मुद्रा   दोघींकडे फजीत पावला, तेणें झाला बावळा   धीर सो(तो) गंभीर, उतावळा सो (तो) बावळा   नवीन मुद्रा   निजाम आणि हजाम   निद्रा   निद्रा करावी वृक्षातळीः ना तरी खांड देऊळीं   पंक्तीस भोजन व सदरेस निद्रा   पंच मुद्रा   प्रसाद मुद्रा   बावन मुद्रा   बावळा   मुद्रा   मुद्रा-मुद्रा देणें   सुखा भोज्या, मठा निद्रा, अती विषय लंपटा l दीर्घ द्वेषी, बहु क्रोघी, धश्र्वोटं पंचलक्षणम् ll   सगळा-सगळा गांव मामाचा आणि एक नाहीं कामाचा   स्वस्थ-स्वस्थ आहे आपले मनीं, त्यास निद्रा लागे दिनरजनीं   हग ओक आणि स्वर्ग लोक   हटीं जेवण, मठीं निद्रा   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

milker

 • पु. दोग्धा 
 • पु. दूध काढणारा 
RANDOM WORD

Word Search


Input language:

Did you know?

How do I become a moderator on QnA?
Category : About us!
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Status

 • Meanings in Dictionary: 717,450
 • Total Pages: 47,439
 • Dictionaries: 46
 • Hindi Pages: 4,555
 • Words in Dictionary: 325,879
 • Marathi Pages: 28,417
 • Tags: 2,707
 • English Pages: 234
 • Sanskrit Pages: 14,232
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.