TransLiteral Foundation

बावरणें-बावरली गाय, कांटे खाय

गाय घाबरुन तिला कांहीं सुचेनासें झालें म्हणजे गवत सोडून कांट्याहि खाऊं लागते त्याप्रमाणें मनुष्य गोंधळून गेला म्हणजे भलतीच गोष्ट करुं लागतो.

Related Words

कांटे   अडली गाय फटके खाय   धर्माची गाय   भुंडी-भुंडी गाय   कसाबास गाय धरजिणी   गाय तेथे गोठा, बाप तेथे बेटा   अल्ला - अल्लाची गाय   कसायाला गाय धारजिणी   मेरी-मेरी गाय बह्मनको दान   गाय अपवित्र आणि शेपूट पवित्र   कसायास गाय धारजिणी   दुपती गाय   मरी गाय बम्हनको दान   गाय मारकी असती, तिची शिंगे लाब नसती   अडकली गाय, फटके खाय   खाटकाला शेळी (गाय) धारजिणी   फुकटचें खाय, त्याला सस्त महाग काय   सुगंधी केतकीला फळें नाहीं, ती अंगीं कांटे बाही   कृष्णाची गाय   बावरणें   खाटकाला शेळी धार्जिण, कसायाला गाय धार्जिण   एकानें गाय मारली म्हणून दुसर्‍यानें वासरूं मारूं नये   आपली गाय परायाचा वेल खाय   दुभती गाय   अडलें कोल्हें मंगळ गाय   पंगिरो पोटलून आंगा कांटे   दुधाला गेली तेथें कांटे खायला राहिली   सासरीं जातां कुचकुच कांटे, माहेरीं येतां हरीख वाटे   कांटे वइल्‍यानि रिते पायानि चमकूं नये   भुंडी गाय   धोकर्‍या बैलान गाय आडयलो   धर्माची गाय, दांत ना दाढा   असून गांठीं, न खाय पुरते पोटीं   चोराची हाय, वाटे वयलो खाय   आवडेल ते खाय परी, चोरून घेऊं नको तरी   आपले खाय, शेजार्‍याचा धाक वाहाय   गाय व्याली, शिंगी झाली   मनाचे मांडे मुरगळून खाय   गाय स्‍वघरीं, सिंह बाहेरी   भूक खाय रुक   पडतील चित्रा तर भात न खाय कुत्रा   गरीब गाय, गळ्यांत पाय   जे खाय ते सवाद जाणे   जाय रे घोड्या, खाय रे हरळी   पापीका माल, खाय चंडाल   मेंगी गाय पोटांत पाय   बोले तो मा मारी जाय, ना बोले तो बाप कुत्ता खाय   साप खाय खार आणि तोंड रितें रहाय (राही)   एकानें गाय मारली म्हणून दुसऱ्यानें वासरूं मारूं नये   रुपवती रडे आणि कर्मवती खाय   अडकणें - अडकली गाय फटके खाय   अडकली गाय, फटके खाय   अडलें कोल्‍हें मंगल गाय   अडलें कोल्हें मंगळ गाय   अडेल कोल्हें मंगळ गाय   अडली गाय फटके खाय   अति सोंवळा तों ओंवळ्या खाय, दाहट (दार्‍हट) बायको निघूनि जाय   अंदाधुंद मन हरा गाय   अंधी पिसे कुत्ता खाय   अल्ला - अल्लाची गाय   अल्लाची गाय   असून गांठीं, न खाय पुरते पोटीं   आपले खाय, शेजार्‍याचा धाक वाहाय   आपली गाय, दुसर्‍याचे (परायाचे) वेल खाय   आपली गाय परायाचा वेल खाय   आय जायका, खाय जाय   आवडेत ते खाय, पण चोरून न जाय   आवडेल ते खाय परी, चोरून घेऊं नको तरी   उफराटा न्याय, गालगुंडे खाय   कृष्णाची गाय   कांटे   खाय   खाय किसीका, और गाय किसीका   खाय खाय, मसणांत जाय   गुलाबी पुष्‍पाच्या योगाने, खुडून घेती कांटे   गाय   गाय होणें   गोवर्धनी गाय   घरना छोकरी घंटी चाटे, अने परोना आवीने लोट खाय   चवळा (चवळी) कहे मेरी लंबी फळी, जैसी खेळी चंपाकी कळी। जो मुझको छे महिने खाय, उसके फूल गंगाजी जाय।।   चाकर खाय चुरमा, ठाकर खाय ठिकरी   चिखलांत रुतलेली गाय   चोराची हाय, वाटे वयलो खाय   जे खाय ते सवाद जाणे   जेनुं काम तेनुं ठाय, बिजा करे सो गोता खाय   जाय रे घोड्या, खाय रे हरळी   तोंडच्या बाता, ढुंगाड खाय लाता   दुपती गाय   दुभती गाय   दहा खाय पांच खाय, वैदा माहा हात पाहाय   धर्माची गाय   धर्माची गाय, कांटे (कांटया) खाय   धर्माची गाय, कांट्या खाय   पंगिरो पोटलून आंगा कांटे   पडतील चित्रा तर भात न खाय कुत्रा   पुता हातीं व्यवहार बाप कष्टी जाय, नी सुने हातीं संसार सासू फटके खाय   पापीका धन कुत्ता खाय   पापीका माल, खाय चंडाल   फुकटचें खाय, त्याला सस्त महाग काय   बडया बडया बाता, नि मग खाय लाथा   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

ankle joint

 • गुल्फसंधि, घोटा 
RANDOM WORD

Word Search


Input language:

Did you know?

औक्षणाच्या निरांजनात तेल वापरावे की तूप
Category : Hindu - Puja Vidhi
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Status

 • Meanings in Dictionary: 717,108
 • Total Pages: 47,439
 • Dictionaries: 46
 • Hindi Pages: 4,555
 • Words in Dictionary: 326,018
 • Marathi Pages: 28,417
 • Tags: 2,707
 • English Pages: 234
 • Sanskrit Pages: 14,232
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.