Dictionaries | References

बाबा.मोहम्मद.अत्‍तार

Related Words

बाबा   बाबा पुता करणें   दादा बाबा करणें-बाबा पुता-बाई करणें   बाबा-बाबा खाऊन उठणें   जेव रे पुता (बाबा) वाटींत, म्‍हणे मला नरटींत गोड लागतें   बाबा जाणें संक्रांत जाणें   दादा रामराम, बाबा रामराम   बाबा गेला आणि दशम्याहि गेल्या   बाबा बाह्मण-आई सवाष्ण, सुवासीन   अत्तार   अत्तार or री   अत्तार-री   आई आई बाबा आले, आले तुला खेळवायला अन् मला लोळवायला   खांवक मी जाणा, दिंव्‌क माझॉ बाबा जाणा   दादा बाबा मला करा, पण ठकवूं नका जरा   नागवलासरे बाबा, नागवल्या आयाबाया   बाई आली पणांत, आणि बाबा गेला कोनांत   बाबा गातो नि सोमा ऐकतो   बाभळीचा कांटा, बोरीचें साल, बाबा कशाचा पैसा आणि कशाचे लाड   महादेव बडादेव, सब देवनका बाबा   आई! मी ढेप आणतों, तर मुंगळ्या बाबा! तुझी कंबरच सांगते आहे   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Related Pages

: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.