Dictionaries | References

बलभीम.मोरेश्वर.भट

Related Words

भट   भट पडो   भट-भट पडप   ब्राम्हण भट, कढी आंबट   भट करीत ती अमाश्या, आणि राजा ठरयत ती दिशा   भादवा भट   कामांत भट पडणें   तीर्थ आहे तर भट नाहीं, भट आहे तर तीर्थ नाहीं   भटाला दिली ओसरी, भट हातपाय (हळूहळू पाय,) पसरी   कोणत्‍याहि कामात भट पडूं नये   गू न्हय भट हागलो   तुझ्या कामांत भट पडो!   भट भिकारी, अवसे पुनवेस जाय लोकांचे दारीं   भटास दिली ओसरी, भट हातपाय पसरी   हात्-हात् तुझ्या कामांत भट पडो !   पोकळधोत्र्या भट   बाजारांत तुरी, भट भटणीला मारी   भट आहे तर तीथ नाहीं, तीथ आहे तर भट नाहीं   शेट-शेट पडल्यार भट धांवता भट पडल्यार कोण धांवता?   आषाढीं तट, श्रावणी भट, भादवी कुणबट   उभा रेट नी मुसळ भट   खट नट, त्‍याला गिर्‍हाईक भट   जोडला तरी भट, मोडला तरी गृहस्‍थ   देवानिमतान भट खाता   देवाला भट आणि मुलाला पंताजी-मास्तर   बाजारात गहूं, भट भटणीला ह्मणेः लाटणें पोळपाट धू   भटाला दिली ओसरी, भट हातपाय पसरी   राजा करील ती पूर्व दिशा आणि भट सांगेल ती अमावास्या   हाटांत तुरी, भट भटणीला मारी-रांडे वरण कां करीनास?   होते आंबे गरे, तोंवर भट बामण बरे   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Related Pages

: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.