Dictionaries | References

बलभीम.मोरेश्वर.भट

Related Words

भट   भट पडो   भट-भट पडप   भादवा भट   ब्राम्हण भट, कढी आंबट   भट करीत ती अमाश्या, आणि राजा ठरयत ती दिशा   कामांत भट पडणें   तीर्थ आहे तर भट नाहीं, भट आहे तर तीर्थ नाहीं   भट भिकारी, अवसे पुनवेस जाय लोकांचे दारीं   कोणत्‍याहि कामात भट पडूं नये   तुझ्या कामांत भट पडो!   हात्-हात् तुझ्या कामांत भट पडो !   भटास दिली ओसरी, भट हातपाय पसरी   गू न्हय भट हागलो   भटाला दिली ओसरी, भट हातपाय (हळूहळू पाय,) पसरी   पोकळधोत्र्या भट   बाजारांत तुरी, भट भटणीला मारी   शेट-शेट पडल्यार भट धांवता भट पडल्यार कोण धांवता?   भट आहे तर तीथ नाहीं, तीथ आहे तर भट नाहीं   मोरेश्वर   होते आंबे गरे, तोंवर भट बामण बरे   खट नट, त्‍याला गिर्‍हाईक भट   भटाला दिली ओसरी, भट हातपाय पसरी   आषाढीं तट, श्रावणी भट, भादवी कुणबट   देवाला भट आणि मुलाला पंताजी-मास्तर   जोडला तरी भट, मोडला तरी गृहस्‍थ   बाजारात गहूं, भट भटणीला ह्मणेः लाटणें पोळपाट धू   देवानिमतान भट खाता   राजा करील ती पूर्व दिशा आणि भट सांगेल ती अमावास्या   उभा रेट नी मुसळ भट   बाजारांत तुरी आणि भट भटणीला मारी : रांडे घट्ट करशील कीं पातळ करशील?   हटांत तुरी, भट भटणीला मारी   पिकले काजूगरे, भट-वामण वरे   भट-कण-कन-कर-दिशीं   हाटांत तुरी, भट भटणीला मारी-रांडे वरण कां करीनास?   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP