Dictionaries | References

"प" Words

  |  
(पांचट) पाणचट गुणाची, म्हणे मी पुण्याची   (पाठीला) तेल लावून ठेवणें   (पाप, पुण्य, भोग, सुख, दुःख, इत्यादीची) पायरी भरणें   (पुढें) पंच पक्कान्नाचें ताट वाढून ठेवणें   (पुस्तकाचें) पान परतविणें   एकटयाला उतरेना पथाचें म्हणून हंडाभर अन्न खवायाचें   ताडून पाहणें   द्वौ नञौ प्रकृतार्थ दृढयतः।         प अक्षर   प लारियारि   प व्यंजन   प सारियारि   प हांखो जोबथायारि   प॥   पँखुड़ा   पँखुरा   पँचगोटिया   पँचरंग   पँचरंगा   पँचलड़ी   पँचलरी   पँट   पँड़री   पँड़ुवा   पँत्यारी   पँवरिया   पँवाड़ा   पँवारना   पँवारी   पँसरहट्टा   पँसुली   पँसेरी   पंक   पंक रॉक   पंककर्वट   पंककीर   पंकक्रीड़   पंकगड़क   पंकग्राह   पंकज   पंकजन्मा   पंकजराग   पंकजवाटिका   पंकजात   पंकजासन   पंकजित   पंकजित्   पंकजिनी   पंकजीत   पंकदिग्धशरीर   पंकदिग्धांग   पंकदिग्धाग   पंकभारक   पंकरहित   पंकांतल्या गोष्टी   पंकातल्या गोष्टी   पंकिल   पंकेज   पंकेरुह   पंकेशया   पंक्चर   पंक्ति   पंक्ति में होना   पंक्ति लगना   पंक्ति व्यूह   पंक्ति होना   पंक्तिग्रीव   पंक्तिदोष   पंक्तिपठाण   पंक्तिपठाण बारगीर   पंक्तिपावन   पंक्तिप्रपंच   पंक्तिबद्ध होना   पंक्तिबाह्य   पंक्तिभाऊ   पंक्तिभेद   पंक्तिभेद करणें   पंक्तिभ्रष्ट   पंक्तिलाभ   पंक्तिव्यवहार   पंक्तिसंसर्ग   पंक्ती   पंक्ती घालप   पंक्तींतला नळा   पंक्तीचा भेद करणें   पंक्तीचा लाभ   पंक्तीत असणे   पंक्तीस चुकला तो भोजनास (जेवायास) मुकला   पंक्तीस भोजन व सदरेस निद्रा   पंक्त्यंतर   पंख   पंख उगना   पंख कापलेला कबूतर   पंख निकलना   पंख फुटणे   पंख फुटणें   पंख लगना   पंखडी   पंखड़ी   पंखदार   पंखबाळी   पंखयुक्त   पंखहीन   पंखा   पंखाचा कोंबडा   पंखाड   पंखापोश   पंखिया   पंखी   पंखुड़ी   पंखुरिया   पंखेबाळी   पंखेरूं   पंखो   पंखो आयणो   पंख्या   पंख्यानें धुकें फांकत नाहीं   पंगड   पंगड करप   पंगत   पंगत वाजविणें   पंगत वाढणें   पंगत साधणें   पंगति   पंगती   पंगती करणें   पंगतीस घेणें   पंगतीस चुकणें   पंगतीस चुकला तो जेवावयास मुकला   पंगतीस बसणें   पंगा   पंगास   पंगिरो पोटलून आंगा कांटे   पंगी   पंगु   पंगु बनाना   पंगुक   पंगुता   पंगुल   पंगुला   पंगुवात   पंगू   पंगूळ   पंगेरा   पंघणें   पंच   पंच उपप्राण   पंच कन्या   पंच कर्मे   पंच कर्मेद्रिये   पंच कल्याण   पंच कल्याणी   पंच कषाय   पंच कहे बिल्ली, तो बिल्लीसै   पंच कामाक्षी, मदुरा मीनाक्षी   पंच काव्य   पंच कृष्ण   पंच केणें   पंच केदार   पंच कोश   पंच खंडें   पंच खाज   पंच खाद्य   पंच गंगा   पंच गंध   पंच गति   पंच गोदानें   पंच गौड   पंच ग्रंथ   पंच ज्ञानेंद्रियें   पंच तत्व   पंच तत्वें   पंच तन्मात्रा   पंच ताल   पंच तीर्थ   पंच दाळी   पंच दीर्घ   पंच देवता   पंच देवी   पंच देह   पंच द्राविड   पंच धान्यांचा काढा   पंच धान्यें   पंच धार   पंच धारा   पंच नख   पंच नखी   पंच नद   पंच नीरांजन   पंच पंच उषःकाल   पंच पक्कान्न   पंच पक्कान्नाचें ताट पुढें येणें   पंच पर्व   पंच पल्लव   पंच पांडव   पंच पाखंड   पंच पितर   पंच पुरुषार्थ   पंच प्रमाणें   पंच प्रयाग   पंच प्रलय   पंच बदरी   पंच बला   पंच बाण   पंच भद्र   पंच भूत   पंच भृंग   पंच मकार   पंच मघा   पंच महल   पंच महल जिला   पंच महल ज़िला   पंच महाकाव्यें   पंच महातत्त्वांची देवस्थानें   पंच महापातकें   पंच महाभूतें   पंच महायज्ञ   पंच महासरोवरें   पंच महासागर   पंच माने खुदा, खुदा माने पंच   पंच मुद्रा   पंच मूत्र   पंच मूल   पंच रत्नें   पंच रस   पंच लक्षणें   पंच लवण   पंच लोह   पंच वकार   पंच वक्त्र   पंच वदन   पंच वर्ज्य नामें   पंच वल्कल   पंच विषय   पंच वृत्ति   पंच व्यास   पंच शर   पंच शिला   पंच सच्छूद   पंच सुगंध   पंच सूक्ते   पंच सूक्ष्मभूतें   पंच स्कंध   पंच स्थानें (वायूची)   पंच स्नानें   पंच हत्या   पंच हत्यार   पंचक   पंचकडी   पंचकन्या   पंचकम   पंचकम्   पंचकर्ण   पंचकर्मे   पंचकर्में   पंचकला   पंचकल्याण   पंचकल्याणी   पंचकुनिया   पंचकुला   पंचकुला जिला   पंचकुला ज़िला   पंचकुला जिल्लो   पंचकुला जिल्हा   पंचकुला शहर   पंचकुला शार   पंचकुळी   पंचकूला   पंचकूला शहर   पंचकें   पंचकेणें   पंचकेण्याचें दुकाण   पंचकोटि   पंचकोण   पंच-कोण   पंचकोणीय   पंचकोन   पंचकोना   पंचकोनी   पंचकोल   पंचकोश   पंचकोशी   पंचकोष   पंचकोस   पंचकोसी   पंचक्रोश   पंचक्रोशी   पंचखंडी पात्र   पंचखंडीय पात्र   पंचखणी   पंचखण्डीय पात्र   पंचखाद्य   पंचगंगा   पंचगंगा घाट   पंचगणयोग   पंचगति   पंचगनी   पंचगव्य   
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP