Dictionaries | References

पोटाचा चाकर-पाईक

पोटाकरितां मंजुरी करणारा
पोट फुगणें
पोटांत वायु धरणें.

Related Words

चाकर   पोटाचा चाकर-पाईक   यजमान सुस्त आणि चाकर मस्त   होऊं नये कोणाची बायको आणि होऊं नये कोणाचा चाकर   पिशालो यजमान जांवच्याकई बुदवंतालो चाकर जांवचें बरें   शहाण्याचा व्हावें चाकर पण मूर्खाचा होऊं नये धनी   घासिया घोडा, पेटिया चाकर (काय कामाचा)   शहाण्याचा चाकर व्हावें पण मूर्खाचा (धनी) जामिन होऊं नये   गादीचा चाकर   चाकर खाय चुरमा, ठाकर खाय ठिकरी   पाईक   पोटाचा कपोता वळणें   पोटाचा अदळ   ज्‍या गांवीं भरेल (पोटाचा) दरा, तो गांव बरा   मनासारखा पाहिजे चाकर, तर तुझें तूं कर   चाकर चाकराला भाई, बटीक बटिकीला समजावी   घरांत असावी भाकर, नवरा नसावा चाकर   पोटाचा पाईक   कोणाचें होऊं नये चाकर आणि कोणाची होऊं नये बायको (व्हावें तर प्रसंग येईल तसें वागावें)   कोणाची होऊं नये बायको (बाईल) आणि कोणाचे होऊं नये चाकर   नांवाचा नाईक, पण जगाचा पाईक   हातापायाच्या काडया, पोटाचा बांबू-ढेर्‍या   राजाच्या कारभार्‍याला पोटाचा दरारा   सगळ्याचा वायदा चालतो पण पोटाचा वायदा चालत नाहीं   पोटाचा जामीन   अदळ कासोट्याचा-पोटाचा   दमडीचा चाकर, लाखांचा बेकार   धनिकाची सत्ता गरिबावर, रिणको धनकोचा चाकर   तूंहि राणी, मीहि राणी, चाकर मिळेना पृथ्‍वींत कोणी   अग्नि हा चांगला चाकर पण वाईट धनी आहे   ज्‍याचे चाकर म्‍हणविले, त्‍यासाठी मेहनत करावी   बहु चाकर कामावर, बातमी देती घरोघर   वेठीया काम आणि पोटिया चाकर   दरबारीं आपला हितकर, तो पैशाचा चाकर   ज्‍याचें चाकर व्हावें, त्‍यासारखें चालावें   पाईक   पोटाचा चाकर-पाईक   नांवाचा नाईक, पण जगाचा पाईक   अदळ कासोट्याचा-पोटाचा   चाकर   दरबारीं आपला हितकर, तो पैशाचा चाकर   नांवाचा नाईक, पण जगाचा पाईक   पाईक   पोटाचा पाईक   वेठीया काम आणि पोटिया चाकर   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP