Dictionaries | References

पदराला-स गांठ बांधणें-मारणें


एखाद्या गोष्टीचें स्मरण राहण्यासाठी उपरण्याच्या लुगडयाच्या पदराला एक गांठ मारुन ठेवण्याची पद्धति असे त्यावरुन पक्कें स्मरण ठेवणें
ध्यानांत ठेवणें
आठवण.
जुळविणें
ऐक्य घडवून आणणें. लग्नांत कांहीं कांहीं वेळां नवरानवरीचे पदराला एके ठिकाणीं गांठ देतात.

Related Words

   हातापायांची गठडी करणें-बांधणें   जेनाच्या पदरीं गांठ देणें-मारणें   लात-लाथ-लाथ मारणें   हात मारणें   वठठया-वठठया मारणें-हाणणें-ठोकणें   पोटाला पाटा बांधणें   बोला फुलास गांठ पडणें   दांडी मारणें   पाटा बांधणें   हजार वळसे आणि एक गांठ   मरगळ-मरग(क) ळ घेणें-मारणें   बोडकें बोडायला नि गारा पडायला एक गांठ   अवळ्यांची मोट बांधणें   (एखादा पदार्थ) जिभेला-स टांचा देऊन ठेवणें   बुडी-बुडी मारणें-देणें   हांक मारणें   टांग बांधणें   कमर बांधणें   ताव देणें-मारणें   नांगी मारणें   दुरेघी मारणें   मिजास-मिजाज-स जाणें   ब्रम्हा-ब्रम्ह्याची गांठ   बारकश-स   गिर्‍हाईक मारणें   उपकारांनीं बांधणें   जगाला लाथ मारणें   जिवाशीं-जिवीं धरणें-बांधणें   मुसक्या-मुसक्या आवळणें-बांधणें   गांडीवर फुली मारणें   निराश-स   पोष (स) णें   रेशमाची गांठ   य वै पिता स वै पुत्रः   सातुल-सातुल बायांत पडलें पोण स महिन्याचो चिकोल गेलो   मुसळास-मुसळाशीं गांठ पडत नाहीं   स रो क   मनाची गांठ   फांसडी-दुःखावर फांसड्या टाकणें-मारणें   शेर-पदरात शेर बांधणें   मेलेल्याला मारणें हा मूर्खपणा आहे   बुट्टीस मारणें   हातांत कंकण बांधणें   दंडची मारणें   (वर) नंबर मारणें   बाजार भरण्यापूर्वीच उचल्यांनी -बिगार्‍यांनीं-भामट्यांनीं कंबरा बांधणें   बैठक मारणें   बाल्या देणें-मारणें-हाकणें   पाणी मारणें   अराष-स   आपणाक नाक्का तीनि कास, उवाळुक जायि स   (एखाद्याशीं) खांद बांधणें-करणें   कपाळावर (कपाळाला, कपाळीं) हात मारणें-लावणें   खुंट्याच्या जोरानें दावे ओढणें-उड्या मारणें   खश मारणें   गुडघ्याला बाशिंग बांधणें   गळ्यांत ताईत बांधणें   गळ्यांत बांधणें   गळां-गळीं बांधणें   गांव मारणें   घाण-वास मारणें   घोडे मारणें   चवडे बांधणें   छान मारणें   जगाला लाथ मारणें   जन्मराशि-स   झाली साठ, कीं आली काठीशीं गांठ   डोळा घालणें-मारणें   दुःख वेशीस बांधणें   दुखणें वेशीस बांधणें   दडंची मारणें   दांडी मारणें   नामोश or स   निसूर गांठ   पाचर मारणें   पाट बांधणें   पिंपळास पार बांधणें   फांदा-फांदा मारणें   बगल मारणें   बगला मारणें   बुबी, बुट्टीस मारणें-देणें   ब्रह्माची गांठ   बहर-बहर मारणें   बांगडी मारणें   बायकोच्या नथींतून तीर मारणें   बाला देणें-मारणें   बाह्या थापटणें-पिटणें-मारणें   भकाशा-भकाशा मारणें   भेश-ष-स   मूठ मारणें   मन मारणें   मरगळ-मरग(क) ळ घेणें-मारणें   मुसळ नेसणें-पांघरणें-डोक्याला बांधणें   मांडी बांधणें   मारणें-चपेटा मारणें   मिटकी-मिटक्या मारणें   मोट-मोट बांधणें   रंग मारणें   रेघ मारणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP