Dictionaries | References

"द" Words

  |  
(देवाला) भोग चढविणें-लावणें   (दुसर्‍याच्या) ओंजळीनें पाणी पिणें   (दहा जणांचे अनेकांचे) हात पडणें   (दोन) पाटया टाकणें      दु   दू   दृ   दॄ   दे   दै   द्   दु . संबळ   दे ग बाई जोगवा ! म्हटल्यानें कोणी देत नाहीं   दे ग बाई जोगवा ! म्‍हणून कोणी भीक घालीत नाहीं   दे ग बाई जोगवा! म्‍हटल्‍यानें कोणीहि देत नाही   दे गा देवा घळघळ मांडे, कष्ट करुन खा गे रांडे!   दे दान, सुटे गिराण   दे धरणी ठाव   दे बाय लोणचें, बोलेने तुझ्या हारचें   दे मान तर घे मान, नाहीं तर बस कुत्र्यासमान   दे माय! धरणी ठाय (ठाव)   दे रे देवा ! कुरुप, तर देवानें दिलें स्वरुप   दे रे वाण्या, खा रे प्राण्या   दे रे हरी, पलंगावरी (बाजेवरी)   दे लाख तर घे दोन लाख, देतोस देतोस काय तर घेतोस काय?   दे लाख, घे दोन लाख, देतोस काय तर घेतोस काय   दे सोबी दाता, न दे सोबि दाता   दु:खित   दु:शकुन   दु:शील   दु:संग   दु:स्वभाव   दु:स्वम   दु:सह   दु:साध्य   दूLअभ   दुः   दुःख   दुःख्   दुःखें अग्नीपरी, झांकतां वाढे भारी   दुःख घोटणें   दुःख चतुष्टय   दुःखं दुःखानुबंधि   दुःख धरून बसला, कर्ज न फिटे त्याचे बाला   दुःखें पापें   दुःख पाहून डाग देणें   दुःख पाहून डाग द्यावा   दुःख मानणें   दुःख वेशीस बांधणें   दुःख शोका वाद्य गान, चित्तास वाटे समाधान   दुःख सांगे दुख्याक, सुख सागे सुख्याक   दुःख सांगावें मान, सुख सांगावें जना   दुःखकर   दुःखकारिन्   दुःखगत   दुःखग्रह   दुःखच्छेद्य   दुःखच्छिन्न   दुःखचारिन्   दुःखजात   दुःखजीविन्   दुःखेत   दुःखतर   दुःखता   दुःखदुःख   दुःखदुःखता   दुःखदुःखिन्   दुःखदग्ध   दुःखदाटणी   दुःखदोह्या   दुःखनिवह   दुःखप्रतीकार   दुःखप्राय   दुःखपरीताङ्ग   दुःखपरीतात्मन्   दुःखपात्र   दुःखबहुल   दुःखबोध   दुःखभूयिष्ठ   दुःखभेषज   दुःखभागिन्   दुःखभाज्   दुःखम्   दुःखमय   दुःखमयत्व   दुःखमरण   दुःखमोक्ष   दुःखमोह   दुःखय   दुःख्य   दुःखयन्त्र   दुःखयोग   दुःखयोनि   दुःखलब्धिका   दुःखलभ्य   दुःखलव्य   दुःखलोक   दुःखवेग   दुःखव्याभाषित   
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP